De 300 første får flytte tilbake til Fukushima

Nesten tre år etter katastrofen kommer de første signalene om at hverdagslivet igjen vender tilbake. 1. april får de 300 første japanerne flytte tilbake til landsbyen Naraha som ble rammet av jordskjelv, tsunami og radioaktive utslipp en marsdag i 2011.

Radioaktiv jord fjernes fra eiendommer i Naraha nær Fuhushima

Tonnevis med radioaktiv jord er fjernet fra Naraha i Fukushima, for å gjøre området beboelig for mennesker.

Foto: KARYN POUPEE / Afp

Keigo Sakamoto med hunden Atom

Den tidligere helsearbeideren og bonden Keigo Sakamoto (58) nektet å forlate forbudssonen. Der bor han med hunden Atom og over 400 andre dyr og fugler.

Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Søndag ble det kjent at regjeringen for første gang lemper på forbudet mot å bosette seg i området som har vært helt avsperret i nærmere tre år, melder nyhetsbyrået Reuters.

1. april er det klart at de første 300 innbyggerne får reise inn i evakueringsområdet. Hvem det blir, skal avgjøres av det statlige byrået som har ansvaret for gjenoppbyggingen.

31 000 skal få flytte hjem

Rdaioaktiv jord fjernes i Fukushima
Foto: KARYN POUPEE / Afp
Radioaktivt nedfall renses av takstein i Naraha

Hver enkelt takstein tørkes av i et forsøk på å få ned strålingsnivået.

Foto: ISSEI KATO / Reuters

138 000 mennesker lever i midlertidige leirer. Planen er at 31 000 av disse skal få flytte hjem, gradvis over de neste to årene.

Område som myndighetene nå vil la folk vende tilbake til er Miyakoji-distriktet, som ligger i forbudssonen rundt 20 kilometer fra det havarerte atomkraftverket Daiichi i Fukushima.

På et møte søndag for evakuerte beboere, opplyste myndighetene at strålingsnivået er blitt tilstrekkelig lavt til ikke å innebære en fare. Men ifølge Reuters er mange beboere fortsatt usikre, og de har mange spørsmål om arbeidet som gjøres for å senke strålingsnivået.

Jordsmonnet fjernes

Enorme mengder jord og vegetasjon er fjernet. Overalt i området ligger det tusentall svarte sekker som skal fjernes fra der mennesker skal bo, og lagres til strålingen avtar.

Oppryddingen har nå pågått i 2 år, og den er blitt svært kostbar. Mange stiller spørsmål om den er tilstrekkelig. Atter andre etterlyser hvor myndighetene har tenkt å lagre all jorda som fjernes. Foreløpig står det titusenvis av svarte sekker spredt utover, på søppelplasser, på jorder og langs veiene.

Krangelen går høyt om hvor disse sekkene skal lagres, melder Japan Times.

Naraha nærmer seg altså slutten på sin status som spøkelsesby. Nærmere kysten er det annerlede. Den litt større byen Okuma hvor det bodde 11 000 mennesker, er helt tom, men den byen ligger bare tre kilometer fra atomkraftverket og her må folk trolig vente lenger før de fått returnere.

Halvparten vil hjem

For dem som skal flytte hjem, lover myndighetene helsehjelp. De vil også få utlevert dosimetre slik at de selv kan se hvor mye stråling de får i seg.

I Miyakoji bodde det 358 mennesker fordelt på 117 familier. 44 prosent av innbyggerne har svart at de vil flytte hjem, ifølge myndighetene.

Et problem er at det er de eldste som helst vil tilbake. Familier med barn vegrer seg, ifølge avisa. Dermed blir det vanskelig å få til levedyktige samfunn.

Spekulasjonene går nå i Japan om det ligger økonomiske motiver bak tillatelsen om tilbakeflytting. I tillegg til det kostbare opprydningsarbeidet, må myndighetene og firmaet som eier atomkraftverket, betale folk erstatning 100 000 yen, tilsvarende 6000 norske kroner, hver måned inntil de kan flytte hjem.

Halvville kjæledyr

Inne i sonen lever Keigo Sakamoto nesten som før. Men han får stadig flere munner å mette. Tallet på forlatte kjæledyr har økt enormt, og han tar seg nå av rundt 500 hunder, katter og tamfugl, ifølge ham selv.

Keigo Sakamoto holder fugler i Naraha ved Fukushima

58-årige Keigo Sakamoto nektet å flytte fra fuglene sine i Naraha i Fukushima-fylket i Japan, da høye verdier av radioaktivitet ble oppdaget. I dag holder han over 500 fugler og dyr på eiendommen. Nå får han smått om senn nye naboer.

Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt