- Oljesølet miljøets 11. september

President Barack Obama mener oljekatastrofen i Mexicogolfen vil ha samme virkning på amerikanernes psyke som terrorangrepene 11. september hadde.

Barack Obama i Louisiana i forbindelse med oljeutslipp

President Barack Obama sammenlikner oljekatastrofen med angrepene 11. september når det gjelder påvirkningen av amerikanernes psyke.

Foto: LARRY DOWNING / Reuters

I et intervju med nettstedet Politico.com sier Obama at oljesølet vil avgjøre hvordan vi tenker om energi- og miljøspørsmål i framtida.

- På samme måte som vårt syn på sårbarhet og utenrikspolitikk ble omskrevet etter Al Qaida-angrepene mot New York og Washington 11. september, tror jeg oljekatastrofen blir avgjørende for hvordan vi tenker om miljø- og energispørsmål i mange år framover, sier presidenten.

Les: BPs kostnader i Mexicogolfen skyter i været

Les: Vil ha fond for oljesøl-erstatning

Les: Obama: Prøver ikke å undergrave BP

Obama sier også at en av hans største utfordringer som leder er å sørge for at vi drar den riktige lærdommen av denne katastrofen.

- Jeg kan ikke forutsi om USA vil gå helt bort fra en oljebasert økonomi i min levetid, men tidenen er inne til å starte den prosessen og begynne å investere i nye energiformer. Jeg vet heller ikke hvilke nye energikilder som vil tilgjengelig, eller hva slags teknologi som må til for å få ned prisen på fornybar energi. Det jeg vet er tilgangen på fossilt brensel vil bli mindre, og at det vil bli dyrere å finne mer olje og gass. Det vil dessuten ha miljømessige kostnader for våre barnebarn og oldebarn, sier presidenten.

I dag reiser Obama for fjerde gang til områder som har fått hav og strender tilsølt. Tidligere har han vært tre ganger i Louisiana. Nå skal han besøke Alabama, Mississippi og Florida.

I morgen skal han tale til nasjonen om oljekatastrofen.

SISTE NYTT

Siste nytt