Hopp til innhold

Kommer pengene helt frem?

For TV-aksjonen er det helt avgjørende å holde kostnadene nede og sørge for at mest mulig av det innsamlede beløpet går til prosjektene.

Ansatte fra Røde Kors deler ut vann

– God bistand krever god forvaltning, sier konstituert utenlandssjef i Røde Kors, Lars André Skari.

TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt.

Budsjetter og regnskap kontrolleres og godkjennes av Innsamlingsrådet i NRK og av Innsamlingskontrollen. Rådet kontrollerer at de innsamlede midlene brukes på den måte og til de prosjekter som er beskrevet i søknaden. I tillegg er Innsamlingsrådet kontrollinstans overfor de organisasjoner som har hatt TV-aksjonen tidligere år.

Organisasjonene som får TV-aksjonen forplikter seg til ikke å overstige 5 prosent administrasjonskostnader på TV-aksjonsmidlene. Retningslinjene for TV-aksjonen gir også føringer for hvor lang tid organisasjonene har på å bruke opp de innsamlede midlene.

Hvert år må det avgis rapporter til rådet med revisorgodkjente regnskap og annen informasjon om utviklingen av de prosjektene som det er mottatt støtte til fra TV-aksjonen.

– God bistand krever god forvaltning

Mellom 12 og 16 prosent av det totale løpet går til å dekke administrasjonskostnadene.

– Disse pengene dekker også kommunikasjon- og folkeopplysning av kampanjen og et undervisningsopplegg for alle klassetrinnene i norsk skole, sier konstituert utenlandssjef i Røde Kors, Lars André Skari.

– God bistand krever god forvaltning, og det er det en kostnad knytta til. Jeg mener vi har et lavt kostnadsnivå. Vi kan blant annet ikke forebygge korrupsjon uten å bruke noe penger på å sikre at prosjektene er godt planlagt og det gjennomføres revisjon og kontroll.

Strenge krav

Innsamlingskontrollen stiller krav til at deres innsamlingskampanjer ikke skal koste mer enn 35 prosent av hva som blir samlet inn.

Alle som søker TV-aksjonen vurderes etter høye kvalitetskrav. Først vurderes søknadene i forhold til organisasjonens evne til å levere det de lover. Organisasjonene har dessuten egne rapporteringskrav, kontroll av eksterne revisorer og rutiner for antikorrupsjonsarbeid. I tillegg er det tett oppfølging fra Innsamlingsrådet på at pengene går til det organisasjonene søkte om penger til.