Hopp til innhold

Vil straffe dårlig barnevern

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil straffe kommuner som ikke klarer oppgavene i barnevernet.

Barneleker

Ifølge statistikk fra fylkesmannen er Nord-Trøndelag det fylket i landet som har lavest bemanning i barneverntjenesten.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

- Vi har en mulighet til å gi kommunen bøter gjennom barnevernloven, sier rådgiver hos fylkesmannen, Kirsti Myrvang.

Ifølge statistikk fra fylkesmannen er Nord-Trøndelag det fylket i landet som har lavest bemanning i barneverntjenesten.

- Nord-Trøndelag er inne i en svært alvorlig situasjon. Kommunene klarer ikke å gjøre jobben sin innenfor fristen som loven har satt, så nå vurderes harde virkemidler, sier Myrvang.

Nøkkeltall for barnevernet i 2009

Oversikten viser situasjonen i barnevernet i hele landet i 2009.

Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag behandler barnevernansatte dobbelt så mange bekymringsmeldinger sammenlignet med gjennomsnittet på landsbasis.

- Vi er mest bekymret for at barn må vente. Når barnevernet får inn ei melding har de ei uke på seg til undersøke hva som ligger der, i mens må barn vente. Det er kjempealvorlig.

For snart to måneder siden sa barneombud Reidar Hjermann at det må bli lettere å straffe kommunene som ikke klarer å gjøre barnevernjobben sin.

Fristoverskridelse

I fjor ble nesten 40 barn i Nord-Trøndelag utsatt for fristoverskridelser.

- 39 barn stod uten hjelp i 2009. Bekymringsmeldingene ble ikke sjekket ut, og det vil si at ingen vet hva som ligger bak de meldingene, forteller Myrvang.

Ifølge loven skal meldingene sjekkes ut i løpet av ei uke.

- Sånn kan det ikke være. Men det er et faktum at kommunen ikke klarer å undersøke meldinger som må tas på alvor.

Karin Bergstrøm, Barnevernsleder, Midtre-Namdal samkommune.

Karin Bergstrøm, leder for barnevernet i Midtre Namdal samkommune bekrefter den alvorlige situasjonen for barnevernet i Midtre-Namdal samkommune.

Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Alvorlig

Karin Bergstrøm, leder for barnevernet i Midtre Namdal samkommune bekrefter situasjonen.

- Vi har over 50 meldinger som omhandler 50 barn som vi ikke har kapasitet til å gå videre og undersøke på grunn av manglende saksbehandlere og for lite grunnbemanning. Situasjonen er alvorlig, sier Bergstrøm.

Mandag var barne- og likestillingsministeren, Adun Lysbakken lederne i barnevernet i Nord-Trøndelag. Hvor han ble informert om situasjon i fylket.

Rådgiver hos fylkesmannen, Kirsti Myrvang.

Rådgiver hos fylkesmannen, Kirsti Myrvang mener kommunen må ta barneverntjenesten på alvor.

Foto: Kristin Haug / NRK

Bøtelegging

- Vi vet at barnevernstjenester prioriterer de alvorligste sakene først. Men nå er vi så bekymret, og vet ikke om de klarer det, sier Myrvang.

Fylkesmannen vurdere nå bøter.

- De tre kommunene med flest fristoverskridelser kan få bøter om ikke trenden snur og de ikke begynner å ta oppgaven sin på alvor.

Myrvang presiserer barnevernstjenestens viktige oppgave.

- Det handler om den kommende generasjonen vår. Det er de barna som er mest sårbare og utsatt, som har det vanskelig i hverdagen. Nå må kommunen ta ansvaret på alvor, mener Myrvang.