Hopp til innhold

Vil ha reingjerder langs Nordlandsbanen

80 reinsdyr ble påkjørt på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag i fjor. Reindriftsnæringa krever tiltak fra Jernbaneverket.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Torsdag ble seks rein påkjørt av toget i Snåsa. Dette bildet er tatt etter en annen påkjørsel av rein på Nordlandsbanen.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Bare torsdag denne uka ble seks reinsdyr påkjørt av toget mellom Jørstad og Snåsa.

Dyretragedier

Påkjørt reinsdyr

80 rein ble påkjørt og drept av toget på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag i fjor.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

– Dette er ikke holdbart. Det er dyretragedier der dyr blir drept og skadet, sier reindriftsdirektør hos fylkesmannen, Kjell Kippe.

Han sier det er belastende for reineiere å finne lemlestede dyr langs jernbanelinja.

Vil hindre nye påkjørsler

Jernbaneverket er i dialog med reindriftsnæringa og inviterte nylig til et møte i Steinkjer for å få belyst situasjonen.

De 20 siste åra er 1000 rein påkjørt av toget i Nord-Trøndelag, viser tall fra Reindriftsforvaltninga.

– Det har vært et unisont krav fra reineiere om at vi må få tiltak for å hindre nye påkjørsler, sier reindriftsdirektøren.

Han mener det mest effektive tiltaket er å sette opp gjerde langs jernbanelinja på de mest utsatte strekningene, som ved Skjækerfjellet i Steinkjer og Snåsa.

Mener reingjerde virker

Ifølge Jernbaneverket er det for tidlig å si om det blir satt opp gjerder langs Nordlandbanen i Nord-Trøndelag.

På nyåret ble arbeidet avsluttet med et ni kilometer langt gjerde langs Nordlandsbanen nord for Majavatn i Nordland. Det er også satt opp et fire kilometer langt gjerde på Saltfjellet de siste åra.

– Erfaringene er positive. Gjerding ser ut til å være det mest effektive tiltaket for å hindre påkjørsler av reinsdyr, sier Jan Birger Almåsbro, som har ansvar for teknisk støtte i Jernbaneverket i området nord.

Tog påkjørte rein

Jernbaneverket håper to nye gjerder på Nordlandsbanen over Saltfjellet og nord for Majavatn i Nordland skal forhindre nye påkjørsler av rein.

Foto: Olof Anders Kuhmunen / Privat