Vil forby åtestasjoner i perioder

Naturvernforbundet er bekymret over at det er tillatt med utlegging av åte i beiteprioriterte områder. De mener dette er konfliktfylt og øker risikoen for tap av beitedyr, og ikke minst at det blir lettere å skyte freda rovdyr. Naturvernforbundet vil be Klima- og miljødepartementet om å forby bruk av åte i spesielle perioder.

Sauekadaver i Grong
Foto: Kjartan Trana / NRK