Hopp til innhold

Vil at barnevernspedagoger skal autoriseres

Fremskrittspartiet vil innføre autorisasjon for barnevernspedagoger. Slik vil de sikre barn og familier bedre rettsvern.

Morten Stordalen

Stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen, vil gi barnevernet myndighet til å gi hjelpetiltak i hjemmet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

I likhet med advokater, bør det også få følger for saksbehandlere i barnevernet når de handler i strid med loven, mener Fremskrittspartiet.

– Derfor bør det innføres autorisasjon for barnevernspedagoger, som de kan miste om de gjør feil, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen til NRK.

– Jeg er opptatt av at det skal være en slags bevilling, for eksempel en autorisasjon som advokatene har. Dette vil føre til en ekstra skjerping i forhold til saksbehandlinga.

– Alvorlig utvikling

Stordalen mener det er på høy tid å gripe inn mot en praksis, der barn akutt blir tatt fra foreldrene sine uten at det er påvist alvorlig omsorgssvikt.

Ferske tall fra SSB viser at det i dag er 9100 barn og unge under offentlig omsorg i Norge, og totalt 54.000 som mottar hjelpetiltak. Tallene har aldri vært høyere.

– Det er en veldig alvorlig utvikling. Jeg mener barnevernet også bør gis myndighet til å gi hjelpetiltak i hjemmet, sier Frp-politikeren.

– Kjenner ikke til konsekvensene

Problemet er, ifølge Stordalen, at mange familier i dag benytter seg av retten til å takke nei til slik hjelp.

– I dag kan foreldrene nekte slike tiltak, men dette får ofte konsekvenser som de ikke er klar over, for eksempel omsorgsovertakelse, sier han.

Stordalen ønsker et system der familiene kan føle seg trygge på at barnevernet er en medspiller – og ikke en motspiller.

– Da er det viktig for oss å sette inn tidlig hjelpetiltak. For oss er familien det viktigste. Det handler om barn og familienes rettssikkerhet.

Siste fra Trøndelag