Verdensrommet kan bli flyttet fra Rock City

Namsos kommune og Museet Midt er ennå ikke blitt enige om hva som skal skje med opplevelsessenteret i Rock City. Museet Midt vil trolig overta Åge Aleksandersens gamle skrivestue – det såkalte Verdensrommet.

Rock City

I dag vedtar Stortinget et redusert tilskudd til Rock City. Trolig vil Museet Midt etter hvert overta Verdensrommet som i dag er en del av Opplevelsessenteret i Rock City.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Åge Aleksandersen i skrivestua si - Verdensrommet

Åge Aleksandersen fotografert i sin gamle skrivestue mens den ennå stod på Flatåsen i Trondheim. Nå er den en del av Opplevelsessenteret i Namsos.

Foto: NRK

Onsdag bevilger Stortinget 1,9 millioner kroner til Rock City i Namsos. Det betyr en kraftig reduksjon i tilskuddet, og en usikker framtid for bransjesenteret. Samtidig har Namsos kommune som eier Rock City, i lang tid forsøkt å få Museet Midt til å overta ansvaret for Opplevelsessenteret i bygget.

Verdensrommet

– Vi er fortsatt i dialog med Museet Midt, og tror at de vil overta noe av det som befinner seg i senteret, sier Namsos-ordfører Morten Stene til NRK.

Morten Stene

Morten Stene er ordfører i Namsos.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Styreleder Alf Daniel Moen i Museet Midt er ganske klar på hva museet ønsker seg.

– Åge Aleksandersens gamle skrivestue er nok av størst interesse for oss. Det har utvilsomt en museal verdi som må tas vare på, sier Moen.

Etter det NRK erfarer kan det bli aktuelt å flytte Verdensrommet ut av Rock City-bygget og til Namdalsmuseet i Namsos.

– For oss som eier av Rock City er det for så vidt en god løsning. Poenget for oss er at dette blir tatt vare på, og forblir i Namsos, sier ordfører Morten Stene.

Mister attraksjon

Opplevelsessenteret i Rock City legger beslag på et stort areal i bygget, og er ikke en del av det statlige oppdraget til selskapet. Rock City skal først og fremst drive bransjerettet og utviklende arbeid innenfor musikkbransjen.

Alf Daniel Moen

Alf Daniel Moen er styreleder i Museet Midt.

Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Men flere er bekymret for at opplevelsessenteret kanskje mister sin største attraksjon hvis Verdensrommet blir flyttet.

– Vi er litt redde for hva som skjer med opplevelsessenteret. Det er en del av Rock City-tilbudet i dag, og et viktig salgsargument for oss som driver hotell her i Namsos, sa Terje Lysholm, direktør ved Scandic Rock City Hotel til NRK tidligere i høst.

Museet Midt sitter foreløpig litt på gjerdet og ser hva som skjer med Rock City.

– Nå må eierne av Rock City legge en plan for hva som skal skje videre. Vi er i tett dialog med Namsos kommune, men vi er som sagt interessert i å overta det som har en museal interesse, sier styreleder Alf Daniel Moen i Museet Midt.