Verdensledende teknologi på nye ferger

CO2 utslippene vil bli kuttet med 10000 tonn

MF Trondheim

NYE FERGER: MF Trondheim vil bli brukt som C-ferge på strekningen Flakk - Rørvik når de nye hybridfergene kommer i 2019.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

I dag signerte AtB og Fjord1 en kontrakt for sambandene Brekstad-Valset og FosenNamsos Sjø for Sambandet Flakk-Rørvik.

Begge sambandene vil få nye moderne ferger, hvor miljø er hovedfokus. Karin Bjørkhaug er leder i komite for infrastruktur og er svært fornøyd med resultatet.

– Vi stilte krav i fergemandatet at man skal halvere utslippene som har ligget på 14000 tonn per år. Resultatet vi ser nå er at vi overoppfyller denne målsettingen og vil ligge på rundt 4000 tonn per år.

Karin Bjørkhaug

VIKTIG TEKNOLOGI: Karin Bjørkhaug er leder i komite for infrastruktur og mener vi er på på riktig vei når det gjelder miljøriktig teknologi.

Foto: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Dette kuttet representerer 20 prosent av utslippene fra transportsektoren i Sør-Trøndelag.

– Fergen på strekningen Brekstad - Valset blir hybridisert 80 prosent og Flakk- Rørvik 43 prosent. Denne typen teknologiske løsninger er nytt og med dette kjøpet bidrar vi til å utvikle den klimavennlige teknologien videre, forteller Bjørkhaug.

1. januar 2019 skal de nye fergene være på plass.

Ønsker nullutslippsferger

Miljøstiftelsen ZERO er svært fornøyde med de nye fergene og hvor mye utslippene blir redusert.

– Dette er verdensledende løsninger og skikkelig gode nyheter for det grønne skiftet i maritim sektor, sier teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO, Marius Gjerset.

Selv om de er glade for de reduserte utslippene og de nye teknologiske løsningene, skulle de likevel ønske at disse fergene ble nullutslippsferger.

MAriusgjerset

FORNØYD: Teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO, Marius Gjerset er fornøyd med fergene, men skulle ønske det ble brukt annet drivstoff.

Foto: Miljøstiftelsen ZERO

– Stortinget har vedtatt at alle ferger skal være lav- eller nullutslippsferger. Flakk - Rørvik-strekningen vil fortsatt basere seg mye på fossil diesel i den nye løsningen. Vi skulle ønske den fossile dieselen ble erstattet med fornybar biodiesel, slik ville strekningen blitt helt fossilfri, sier Gjerset.

Bjørkhaug forteller at de i denne prosessen ikke har stilt krav til hvilken teknologi eller drivstofftype fergene skal ha. De har heller fokusert på en grensen for hvor mye utslipp det skal være.

– Når du har hybridferger utvider du bruksområde for lavutslippsfergen. Får man utviklet den teknologien, kan lengre strekninger enn i dag gå på ren elteknologi. Det er et viktig skritt videre.

Flere teknologiske løsninger

Sammen med de nye fergene blir det også investert i ladeinfrastruktur og automatisk fortøyning. Det blir også en avtale med ENOVA SOM gjør dette mulig.

– Hybridfergene trenger tilgang på strøm og batteripakker. Det skal fylkeskommunen investere i. Med automatisk fortøyning holdes fergene til kai ved hjelp av vakuum. Da trenger ikke fergene å bruke motorkraft for å holde seg til kai.

Dette er en god start for en mer miljøvennlig transportsektor i Trøndelag, selv om det ennå er noen utfordringer.

– Vi har utfordringer, da særlig når det gjelder hurtigbåt. Der er utslippene svært store. Vi kan enklere forsvare bruken av dem nå som vi har gjort så store kutt. Likevel er det veldig viktig at det offentlige bidrar med sine kjøp til å utvikle ny teknologi.