– Lett å bestemme at det ikke blir rypejakt i år

Dårlig vårvær kombinert med sammenbrudd i smågnagerbestanden gjør at det ventes en kraftig nedgang i rypebestanden i Norge før høstens jakt.

Rypejakt

Jakt etter rype er et høydepunkt for mange. I år ser det imidlertid ut som det er blir et svært dårlig rypeåper. Bildet er fra Snillfjord.

Foto: Arvid Bredesen

– Vi har taksert området og det er bare gammel fugl, omtrent uten en eneste produksjonskylling. Og det var veldig enkelt for oss å beslutte at hagla blir stående hjemme i år, sier Odd Einar Brattset.

Sammen med to andre leier han et jaktterreng på Innset i Kvikne i Sør-Trøndelag.

Der er det nå så lite rype at de har bestemt at de ikke skal jakte i år.

– Vi er veldig lidenskapelige rypejegere, men vi ser ingen fornuft i det, sier Brattset.

Dårlig over hele landet

Også fra andre steder kommer det rapporter om dårlige utsikter for det som er høstens høydepunkt for mange norske småviltjegere.

– Jeg tror ikke Trøndelag er noe særtilfelle. Det er kanskje drøyt å si det men det ser ut som det er ganske svart nesten fra Lindesnes til Nordkapp, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning.

Elendig vår, få gnagere

Pedersen sier at årsaken er at flere negative faktorer har slått til samtidig.

– Det ene er sammenbruddet i smågnagerbestanden i fjor, det andre er et ekstremt dårlig vårvær. Disse to faktorene har slått veldig ut, primært på kyllingproduksjonen.

Fortsatt takseres det i jaktterreng rundt omkring i landet, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye rype som finnes.

– Men alle ting tyder på at det blir en ganske stor nedgang både i kyllingproduksjonen og i bestanden av voksen fugl. 2011-2012 var et oppgangsår, men vi kan nok vente oss en ganske dramatisk nedgang i år ja.

Jaktstopp trenger ikke gi mer fugl

Rypeforskeren sier det vanskelig å svare på om man bør åpne for jakt eller ikke når utsiktene er så dårlige.

– Hadde det vært bare vært biologi kunne man sagt at vi setter strek over jakta i år, men det er jo økonomi, sosiologi og mange faktorer som spiller inn her.

Pedersen sier at enhver ekstra dødelighetsfaktor for rype nå er en for mye. Samtidig vil ikke jaktstopp nødvendigvis bety at det blir mye bedre neste år.

– Sånn som situasjonen er nå er jaktdødeligheten en ekstra faktor man må ta hensyn til, men det er ikke den som er årsaken til at rypebestanden er lav. Det er alle de andre naturgitte forholdene som har vært dårlige i mange, mange år. Derfor er rypebestanden lav.

Vil ha begrenset jakt

Anders Børstad er disponent i Værdalsbruket som forvalter 900.000 dekar utmark i Verdal i Nord-Trøndelag.

Han sier at utsiktene i deres terreng ikke er like dårlige som på Kvikne, selv om de også har en nedgang i rypebestanden.

– Heller enn fredning vurderer vi å ha sterke begrensninger både i antall jegere og i kvoter. Kanskje kombinert med en veldig kort jaktsesong. Vi er litt opptatt av at folk får opprettholde jakttradisjonene, sier Børstad i Værdalsbruket.