Vegvesenet slaktes i fergerapport

Statens vegvesen har hovedansvaret for problemene på fergestrekninga Flakk-Rørvik det siste året. Det er konklusjonen i en ny rapport.

Biler og ferje ved Flakk-Rørvik i Trondheim

Vegvesenet slaktes for arbeidet med fergestrekninga Flakk-Rørvik.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Etter at Fjord1 vant anbudet på strekninga Flakk-Rørvik i 2008 har problemene vært mange. Stadige innstillinger og lange fergekøer har skapt store problemer for folk på Fosen.

Vegvesenet har somla

Analysebyrået Deloitte har gjennomgått anbudsforberedelsene og driften av fergestrekninga Flakk-Rørvik. I går kom rapporten som gir Vegvesenet det meste av ansvaret for problemene.

For å kunne sette gassferger i trafikk, var det nødvendig å bygge ut fergeleiene på Flakk og i Rørvik. Dette var klart da kontrakten mellom Fjord1 og Statens vegvesen ble inngått.

Likevel satt Vegvesenet på informasjonen i ett år og tre måneder uten å gjøre noe med det.

Da de endelig kom i gang med bygginga, var det for seint å bli ferdig til Fjord1 skulle sette i gang med fergedrifta. Selskapet har derfor vært nødt til å leie inn gamle ferger. Dette har vært dyrt for Fjord1 og skapt mye trøbbel.

Flere årsaker til forsinkelsene

Anleggsarbeidet på kaiene er en årsak til forsinkelsene. På grunn av arbeidene har også fergene vært mer sårbare for dårlig vær.

I tillegg har de innleide fergene hatt mindre kapasitet enn gassfergene Fjord1 hadde kalkulert med å bruke.

Torhild O. Aarbergsbotten

Torhild Aarbergsbotten fra Høyre mener Statens vegvesen ikke har gjort jobben sin.

Foto: Stian Arnesen / NRK

For mange kokker

– Denne rapporten viser at det har vært for mange kokker og for mye søl i Vegvesenet. Det sier Torild Aarbergsbotten som er gruppeleder for Høyre i Fylkestinget.

Hun påpeker at det har vært uklare ansvarsforhold i Statens vegvesen, og at kommunikasjonen mellom Vegvesenet og Fjord1 har vært for dårlig.

– Jeg mener at rapporten viser med tydelighet at SVV må brukes bare der vi må og ikke der vi kan, sier Aarbergsbotten til NRK Trøndelag.

Hun mener fylkeskommunen nå må søke erstatning for et tosifret millionbeløp fra Statens vegvesen.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster