Hopp til innhold

Varsler oppvask i vervingskulturen til AUF – fylkesstyret spleiset for å beholde medlemmer

En ny rapport beskriver hvordan Trøndelag AUF har trikset for å få høyt medlemstall. – Ikke i tråd med det vi ønsker, sier fylkesleder Ingvild Kjerkol.

Styremøte i Trøndelag Arbeiderparti, Ingvild Kjerkol

OPPGJØR: Leder i Trøndelag Arbeiderparti, Ingvild Kjerkol, under fredagens styremøte. Hun sier hun vil ta et oppgjør med vervekulturen i AUF.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Jeg vil ikke bruke ordet medlemsjuks, men jeg vil understreke at vi tar dette alvorlig, sier leder i Trøndelag Arbeiderparti, Ingvild Kjerkol, til NRK.

Fredag ettermiddag har fylkespartiet hatt styremøte på Værnes, hvor én sak var til behandling: En rapport fra kontrollkomiteen om vervingspraksisen i ungdomspartiet AUF.

– Vi er veldig opptatt av at medlemsverving skal skje på en tillitsvekkende og troverdig måte i AUF, sier Kjerkol.

– Gjennom kontrollkomiteens arbeid, har vi fått inntrykk av at dette ikke har vært i tråd med det vi ønsker.

Hun varsler oppvask i partiet.

10-kronersverving

I den konfidensielle rapporten beskrives en ukultur der høyest mulig medlemstall kommer foran alt annet. Det skriver Trønder-Avisa, som har sett rapporten.

Målet har vært å skaffe seg makt og posisjoner gjennom å ha mange navn på medlemslistene. Noe ungdomspartiet klarte gjennom utstrakt verving av såkalte 10-kronersmedlemmer.

Dette er medlemmer som har blitt vervet gjennom introduksjonskampanjer, ved å betale 10 kroner og skrive under på et papir.

Jan Thore Martinsen og Ingvild Kjerkol

FYSISK STYREMØTE: Fylkesleder Ingvild Kjerkol med fylkessekretær Jan Thore Martinsen under fredagens styremøte, som fant sted på Værnes. Det ble tatt hensyn til smittevern, opplyser Kjerkol.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

«Hæ, er jeg medlem?»

Praksisen har vært mye omtalt etter at VG i januar avslørte at 6 av 10 medlemmer i hele AUF var 10-kronersmedlemmer.

Som VG avslørte, var det ikke alle som skjønte at de ble AUF-medlemmer ved å gjøre dette.

Dette kommer også fram i rapporten. Enkelte skal ha trodd at de ble med på en underskriftskampanje mot fraværsgrensa, og fikk sjokolade som takk for underskriften.

En person som ble satt til å purre på medlemmer som ikke betalte kontingenten, har fortalt til kontrollkomiteen at 49 av 50 svarte: «Hæ, er jeg medlem?»

Spleiselag

Kontrollkomiteens rapport beskriver også hvordan medlemmer av fylkesstyret samlet inn 3000 kroner i 2017, for å betale for medlemmer som ikke betalte 10-kroningen.

Gjennom dette spleiselaget sikret de seg 300 medlemmer, og dermed 15 delegater til årsmøtet i Trøndelag Ap, refererer Trønder-Avisa.

Den store medlemsmassen sørget for at Trøndelag AUF ble landets største fylkeslag i 2018. I 2020 fikk de hele tre toppverv på landsmøtet.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng

HAR FÅTT RAPPORTEN: Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, har fått tilsendt rapporten, da innholdet kan berøre også andre fylkespartier.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Kan berøre andre fylkespartier

Trøndelag Ap sier de tar rapporten til orientering. De støtter også Trøndelag AUF sitt eget forslag om å fjerne introduksjonsmedlemskap.

– Dette er en praksis som ikke står seg. Det skal komme klart fram om du melder deg inn i et politisk parti, sier fylkesleder Ingvild Kjerkol.

– Vi må gjøre en jobb for å finne ut hvordan dette har fungert, og ta et oppgjør med en sånn vervekultur.

Rapporten har blitt oversendt til generalsekretæren i AUF, Sindre Lysø, og partisekretær Kjersti Stenseng – «da dette også kan berøre andre fylkespartier», heter det i vedtaket etter fredagens styremøte.

Det har fredag ettermiddag ikke lyktes NRK å komme i kontakt med kontrollkomiteens leder, Olav G. Huseby, leder i Trøndelag AUF, Emilie Græsli, eller AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

Partisekretær Kjersti Stenseng viser til Ingvild Kjerkols uttalelser, og har ingen ytterligere kommentarer.