Valgdebatt fra Nerskogen

Miljøvennlig hyttebygging blir blant annet tema når vi kjører valgmøte fra Nerskogen i Rennebu i dag.

Matebuss fra togstasjonen til hytta? Lokalpolitikere fra Oppdal og Rennebu diskuterer hytteturisme og kommunereform.