Utvider tilsyn ved mødrehjem

Formannskapet i Trondheim besluttet tirsdag enstemmig å utvide tilsynet ved familiesenteret Viktoria.

Flere viste interesse under formannskapsmøtet i Trondheim

Marius Iversen og Line Skjærvold fulgte spent med da formannskapet i Trondheim diskuterte mødrehjemmet Viktoria i Trondheim.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er svært alvorlig når 20 av 32 klager de siste 6 månedene handler om brukere ved Viktoria familiesenter.

Kommunalråd Geir Waage vil nå avvente for å få fakta om situasjonen ved Viktoria familiesenter i Trondheim. Formannskapet vedtok enstemmig at Fylkesmannen skal gjennomføre et utvidet tilsyn ved Viktoria familiesenter. .

Geir Waage

Kommunalråd Geir Waage ser svært alvorlig på alle klagene som mødrehjemmet har mottatt de siste månedene. Nå tar kommunen grep for og vil undersøke nærmere hvordan forholdene er.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Senteret er et statlig barnevernstiltak for ufødte og små barn i alderen 0–3 år med deres foreldre står det å lese på siden til Viktoria familiesenter. Det er staten ved Bufetat som eier senteret hvor Trondheim kommune kjøper tjenester ved mødrehjemmet.

Senteret har opplevd en klagestorm den siste tiden og har flere ganger vært i medias søkelys. Tirsdag ble saken gjennomgått i formannskapet..

– Jeg er bekymret over det som skrives om senteret og forventer at det er faglig kvalitet over det tilbudet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Gunn Røstad.

Gunn Røstad

Kommunaldirektør Gunn Røstad er bekymret over situasjonen ved familiesenteret som nå skal under utvidet tilsyn.

Foto: Ørland kommune

Strøm av klager

Trondheim kommune ber derfor Fylkesmannen gjennomføre et tilsyn spesielt rettet mot alle klagesakene ved familiesenteret etter massiv kritikk fra brukere. Formannskapet vedtok også at kommunen selv skal undersøke om senteret gir den hjelpa kommunen mener det skal gi.

Brukerombudet i kommunen ba i forrige uke om gransking etter alle klagene.

Flere av dem som har klaget til kommunens eget brukerombud har bodd ved senteret. Klagene kommer både fra familier som er fratatt barnet, men også mødre som fikk beholde barnet sitt. Alle hevder de aldri fikk den veiledninga de var lovet.

Flere viste interesse under formannskapsmøte

Marius Iversen og Line Skjærvold var til stede under dagens formannskapsmøte. De er en av de 20 klagerne.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Marius Iversen er en av dem som har klaget inn senteret. Iversen ble pappa i fjor som 16-åring, og etter at kjæresten bodde ved mødrehjemmet mistet familien omsorgen for barnet. Han er glad for at senteret nå skal undersøkes.

– Jeg synes det er bra at de nå endelig tar oss på alvor og at de nå foretar en gransking av familiesenteret.

Utvider tilsyn ved mødrehjem