Utbygging vedtatt

Med 37 mot 30 stemmer vedtok bystyret i Trondheim i går utbyggingsavtalen for nye Trondheim Spektrum. Mindretallet mener det er for mange usikre sider ved hallutbygginga.