NRK Meny
Normal

Kartlegger kulturminner på kampflybase

Flybasen på Ørlandet blir nå undersøkt for kulturminner. Arkeologiske utgravinger markerer starten på det konkrete byggearbeidet ved den nye kampflybasen.

Denne uka startet de letinga etter kulturminner i Ørland

På tredje dag med kartlegginger, fant arkeologene i går over 1000 år gamle kokegroper.

De første spadetakene er nå tatt på Ørlandet. Meter for meter kartlegges nå det militære området for kulturminner.

Området som skal gjennomsøkes er 7000 mål, og skal brukes som den nye kampflybasen.

Denne uka startet de arkeologiske utgravningene.

Et steg på veien

– Vi graver tynne striper som er omtrent fire meter bred. Tanken er å treffe på et representativt utvalg som eventuelt finnes her, sier Hanne Haugen, arkeolog og feltleder i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

På store deler av det militære området drives det i dag landbruk. Disse arealene har ikke vært kartlagt for kulturminner tidligere.

Gravingen er et steg på veien mot å få på plass den endelige reguleringsplanen for flystasjonen.

Dette er en milepæl for planleggingsarbeidet av den nye basen.

– Vi har starta gravinga der vi tror de første byggene skal komme, så dette er veldig artig, sier Jens Levi Moldestad, som er plan- og prosjekteringssjef i Forsvarsbygg.

– Funnrikt sted

For arkeologene er dette et attraktivt område å jobbe i, ifølge Knut Stomsvik, arkeolog og prosjektleder i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

– Vi vet at Ørlandet er et funnrikt sted, så dette er spennende. Det er stort potensiale for å finne både graver og bosettingsspor, men flystasjonsområdet er lite kjent for oss, sier han.

På tredje dag med kartlegginger, fant arkeologene i går over 1000 år gamle kokegroper.

– Vi gjorde noen funn, men det er ikke store nok funn til å stoppe planene om ny kampflybase. Det skal ganske mye til før det skjer. Men det er fremdeles litt tidlig å si hva vi finner, arbeidet har nettopp starta, sier Haugen.

– Vi kan tilpasse oss

De arkeologiske utgravningene vil fortsette fram til midten av juli. Om fjorten dager starter også grunnboringer for å gjøre klart til byggeprosessen.

Om det dukker opp store arkeologiske funn, skal det litt til for at Forsvarsbygg må skrinlegge sine planer.

– Om noe skulle dukke opp så får vi tilpasse oss. Vi har ikke kommet lenger i planlegginga enn at det skal være mulig.

Ørland flystasjon

På store deler av det militære området drives det i dag landbruk.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Video fra Trøndelag

Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.