Hopp til innhold

Undersjøisk ras kan ha utløst flodbølge

Foreløpige undersøkelser viser at flodbølgen som traff Statland kan ha blitt utløst av et undersjøisk ras.

Geoteknikere og geologer har i dag undersøkt områdene på Statland som ble rammet av en flodbølge i går kveld.

Da ble det antydet at steinblokker fra en fjellside på Otterøya, som ligger på andre siden av Namsenfjorden, hadde rast i sjøen og forårsaket flodbølgen.

– Det er ikke tilfellet. Vi har ikke funnet noe lokalitet for steinutfall i det hele tatt og legger den teorien død, sier sjefgeolog Terje Bargel i NVE til NRK

Undersjøisk skred

Statland

Nye fritidsboliger og småbåthavn er under oppføring i strandsonen på Statland. Videre undersøkelser vil vise om utfylling her kan ha en sammenheng med raset og flodbølgen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Den nye teorien er at flodbølgen ble utløst av et undersjøisk skred.

– Vi har en teori om at det er løsmasser i strandsonen som har sklidd ut. Det har begynt å skli ut under havnivå, vannet er blitt dratt med nedover og deretter skylt tilbake, sier Bargel.

LES:– Plutselig stod båtene på havbunnen

Raset skal ha gått rett ved strandlinja, og i samme område hvor det er gjort utfyllinger i forbindelse med bygging av en ny vei og småbåthavn ut til flere prosjekterte fritidshus.

Flodbølge Statland

Geologenes teori er at et undersjøisk skred kan ha utløst flodbølgen.

Foto: Larsen, Marius Helge / NTB scanpix

– Vi kan ikke slå fast at utfyllingen her er den direkte årsaken til raset og flodbølgen. Det vil de videre undersøkelsene gi oss svar på. Men vi har jo eksempler fra andre steder hvor utfyllinger har utløst undersjøiske skred, sier Bargel.

For å komme nærmere et svar skal NVE nå undersøke havbunnen nærmere. Disse undersøkelsene skal ifølge Bargel komme raskt i gang.

Ikke kvikkleire

Fra før er det kjent at det er mye kvikkleire i dette området. Ifølge NVE ligger forekomstene på stort dyp. Dette er påvist ved hjelp av boring.

– Det har ikke vært kvikkleire involvert i dette skredet så langt vi vet, sier Bargel.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før man kan slå fast hvorfor den enorme flodbølgen plutselig ble utløst. NVE fortsetter nå undersøkelsene og diskusjonene på bakgrunn av det de så langt vet om raset på Statland.

SE VIDEO AV ØDELEGGELSENE PÅ STATLAND

Ødeleggelser etter flodbølgen i Statland

NY TEORI: Et undersjøisk ras kan ha skapt flodbølgen som traff Nord-Statland.