Uforsvarlige forhold ved Føden

Jordmorforeningen mener fødende i Trondheim ikke får nok omsorg, og sier forholdene ved St. Olavs Hospital er uforsvarlige.

Fødestue

Sju fødestuer er stengt og står tomme ved St. Olavs Hospital.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Fødende i Trondheim risikerer å ligge på gangen under fødselen.

Se tv-reportasjen her: Fødeavdeling nattestengt

Jordmødrene er rystet

St. Olavs Hospital stenger en fødeavdeling på kveldstid og i helgene, dermed er trykket enormt på den gjenværende avdelingen.

Jordmødre føler et press på å framskynde fødsler for å rekke det innen stengetid.

- Det er helt utrolig at det går an å komme på å stenge en fødeavdeling nattes tid når vi vet at mange fødsler starter opp om kvelden og på natten, sier leder i Den Norske Jordmorforening, Nina Schmidt til NRK.

Hun er rystet over at forslaget har gått igjennom.

Skal spare fem millioner

Lørdag ettermiddag er en hel fløy av fødeavdelingen stenget på St. Olavs Hospital. Sju fødestuer har stått tomme i ei uke om natten og i helgene for å spare fem millioner kroner i året.

Nina Schmidt, leder, Den Norske Jordmorforening

Nina Schmidt. leder i Jordmorforeningen.

Foto: Kjell Herning / NRK

Jordmorforeningen mener fødende i Trondheim ikke får nok omsorg og at forholdene er uforsvarlige. De tillitsvalgte ved St. Olavs Hospital har varslet Helse Midt-Norge og Fylkeslegen om konsekvensene av å stenge en fødeavdeling.

Press på jordmødrene og fødende om å få unna fødslene før stengetid er den største bekymringen.

- Jeg vet det er nærliggende å tro at man vil bruke hormoner for å skynde på fødslene slik at sengene blir klare, sier Schmidt.

- Er det gått ut beskjed om at man skal bruke hormoner?

- Det er gått ut beskjed om at man ikke skal være tilbakeholden med bruk av hormoner.

Schmidt mener dette er uverdig og at fødende i dag har et dårligere tilbud enn for noen år siden.

Frykter misforståelser

Seksjonsoverlege Vidar von Düring mener jordmødrene må ha misforstått hormonbruken.

- Vår politikk er at vi skal ha et aktivt forhold til fødselen. Det er faglig riktig, og det er riktig overfor den fødende.

Han fastholder at de ikke har endret rutinene etter omleggingen.

- Kan jordmødrene ha oppfattet situasjonen slik at de må gå fortere fram og dermed øker hormonbruken for å få dette til?

- Det er mulig at de har oppfattet dette feil. Det bekymrer oss at det har kommet ut en slags feilinformasjon som gjør at de fødende blir utrygge, sier seksjonsoverlege Vidar von Düring til NRK.

Departementet ser på saken

Statssekretær Rigmor Aasrud i helsedepartementet sier departementet vil ta kontakt med Helse Midt-Norge om denne saken.

Alle fødende skal ha et godt og trygt tilbud, understreker hun.