Tror fortsatt på kraftlinje-løsning

Trønderenergi mener det er positivt at Statnett, som i dag stanset byggingen av ny kraftlinje i Trøndelag, likevel har døren på gløtt hvis vindkraftutbyggere finner en løsning.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi

Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det var dette vi kunne håpe på. Jeg er positiv til beslutningen, at vi fikk utsettelse som vi ba om, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi til NRK.

Statnett sa torsdag selv at kraftlinjen mellom Namsos og Trollheimen langt på vei er skrinlagt.

Dette er dårlige nyheter for selskapene som har jobbet for vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord.

Innen utgangen av denne måneden anullerer Statnett alle kontraktene som hittil er inngått om kraftlinjen, såfremt vindkraftaktørene ikke bestemmer seg for å gjennomføre investeringer på 1000 megawatt i områdene.

– Mulig med løsning

Bessaker vindmøllepark

AVGJØRENDE: En ny kraftlinje fra Namsos og sørover er avgjørende for vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord. Her fra Bessakerfjellet vindmøllepark i Roan.

Foto: May Hamnes

Det kom overraskende på svært mange da Statkraft nylig trakk seg fra vindkraftprosjektene. Trønderenergi har en andel på 14,5 prosent i Fosen Vind, som planlegger vindkraftbygging blant annet i Åfjord.

Trønderenergi ønsket en utsettelse av beslutningen om kraftlinje-utbygging, i håp om å kunne få vindkraftprosjektet på fote igjen.

Kraftselskapet får nå et møte om saken med Statnett den 23. juni.

– Det er tre statlige aktører her: Statkraft, Olje- og energidepartementet og Statnett, som sitter med løsningen sammen med oss investorer, sier Gjersvold, og legger til:

– Når en åpner opp for en diskusjon, er det mulig det finnes et handlingsrom for å få til en løsning.

Tror på lønnsomhet

En kraftlinje mellom Namsos og Trollheimen, via Åfjord, har en prislapp på fem til sju milliarder kroner.

Statnett er tydelig på at de bare vil bygge en kraftlinje som dekker områder både nord og sør for Trondheimsfjorden, ikke bare Fosen.

Ifølge Gjersvold er det «ikke usannsynlig» at det er lønnsomme prosjekter på til sammen 1000 megawatt både sør og nord for Trondheimsfjorden. Etter sitt eget nei, har Statkraft også åpnet for å bygge ut vindkraft likevel, men bare hvis det er snakk om Fosen.

I følge Gjersvold var Fosen Vind-utbyggingen ferdig finansiert ved hjelp av banklån, uten Statkraft.

– Investoren har vært med i tre måneder og var klar til å investere. Men Statkraft har åpnet opp for at de kan være med på en løsning, hvis det er lønnsomt. Så det er godt mulig at Statkraft også snur hvis vi klarer å få til en lønnsom portefølje, sier Gjersvold.