Trondheim har over 185.000 innbyggere

Trondheim har for første gang passert 185.000 innbyggere, og vokser nest raskest av storbyene i landet.

Fra Utsikten mot Singsaker og Tyholttårnet

FLERE VIL HIT: I siste kvartal økte folketallet i Trondheim med 577, og med 2880 de fire siste kvartalene.

Foto: Tor Beisvåg

Innbyggertallet var på 185.537 ved utgangen av første kvartal i år, ifølge kommunen selv.

Det siste året har folketallet økt raskere i trønderhovedstaden (1,6 prosent) enn i Bergen (1,2) og Stavanger (0,8).

Blant storbyene i Norge, har bare Oslo hatt sterkere vekst enn Trondheim de siste tolv månedene.

Mye innenlands tilflytting

I siste kvartal økte folketallet i Trondheim med 577, og med 2880 de fire siste kvartalene.

Fødselsoverskudd står for 1153 av de nye innbyggerne, innvanring for 1019 og innenlands innflytting for 723.

Tilflyttingen fra andre deler av Norge er på det høyeste nivået siden 2008. De siste årene har innvandring betydd mest for folkeveksten, viser statistikken.

Trondheim mot strømmen

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste tidligere i år at de store norske byene vokser på grunn av innvandring og fødselsoverskudd, ikke fordi nordmenn flytter fra bygd til by.

Det er faktisk flere nordmenn som flytter fra de store byene enn til dem, ifølge SSB-tallene.

Oslo hadde en netto fraflytting på 4344 nordmenn i årene 2008 til 2014, mens også Bergen og Stavanger har hatt netto innenlandsk fraflytting de siste årene.

For Trondheim er derimot utviklingen motsatt, med en netto tilflytting.

280.000 i regionen

Også Trondheims nabokommuner opplever stor vekst.

Skaun, hvor det har vært stor utbygging i Buvika, vokser faktisk raskere enn Trondheim. Stjørdal har omtrent samme vekst.

Det bor nå i underkant av 280.000 innbyggere i de ti kommunene i Trondheimsregionen.