Dømt til elleve måneders fengsel for korrupsjon

En 52 år gammel trønder er dømt for å ha utbetalt nesten 700 000 kroner under bordet til en person ansatt hos sin største kunde

Trondheim tinghus

Saken gikk for Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Retten mener i dommen at det må reageres strengt på korrupsjon av allmennpreventive hensyn.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Korrupsjonen mannen i dag er dømt for skal ha foregått fra 2003 til 2011. Han skal i løpet av den perioden ha utbetalt 691 000 kroner til logistikksjefen til en av sine kunder.

Mannen har tilstått korrupsjonen og har fått strafferabatt for dette. Han ble likevel dømt til elleve måneders fengsel.

– Ved straffeutmålingen for grov korrupsjon må det videre tas hensyn til at forholdene har pågått over et langt tidsrom, omlag åtte år, med ikke ubetydelige beløp, står det i dommen.

Retten peker også på at selv om det ikke er misbrukt offentlige penger, så har slik korrupsjon alvorlige samfunnsmessige skadevirkinger.

52-åringen tok betekningstid da han fikk dommen. Den er derfor ikke rettskraftig enda.