Hopp til innhold

Torbjørn (71) ble stemplet som evneveik som 12-åring

Nesten seksti år etter at Torbjørn Skårstad (71) ble stemplet som evneveik og sendt på spesialskole, beklager kommunen. Men de nekter å gi ham oppreisning.

Torbjørn Skårstad

Det har preget hele livet til Torbjørn Skårstad at han feilaktig ble sendt på spesialskole for evneveike. Kommunestyret beklaget onsdag kveld at han ble sendt på denne spesialskolen.

Foto: NRK

Torbjørn Skårstad var bare 12 år da skoleansvarlige i kommunen mente at han var evneveik. I 1960 ble han tatt ut av barneskolen og sendt til spesialskolen for evneveike på Røstad i Levanger.

Torbjørn

Torbjørn Skårstad måtte flytte fra familien for å gå på en spesialskole for evneveike da han var 12 år.

Foto: Privat

– Jeg var nervøs og redd for å gjøre feil som barn. Det ble misforstått, mener han selv.

Han tilbrakte dagene sammen med medelever og sov på en av sovesalene på spesialskolen.

Familien så han lite til i de fire årene han var på Røstad og senere på den offentlige framhaldsskolen på Falstad.

Jeg er jo ikke evneveik.

Kommunestyret beklager

Onsdag kveld fulgte Torbjørn Skårstad debatten i kommunestyret.

Et flertall sa nei til at han skal få 250.000 kroner i oppreisning. Det ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

– Det gikk dårlig, sier en skuffet Skårstad til NRK.

Men han fikk en unnskyldning fra alle skriftlig:

Anne Kjølås fra støttegruppa og Torbjørn Skårstad

Torbjørn Skårstad fikk blomster fra støttegruppa etter kommunestyremøtet, selv om politikerne sa nei til oppreisning. Her sammen med Anne Kjølås fra støttegruppa hans.

Foto: Jon Gjemble

«Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for».

Det var Ap, Sp og KrF som ikke ville gi økonomisk oppreisning. For flertallet mener det er et statlig ansvar. Mindretallet er uenig.

– Stortinget har sagt at dette både er et statlig og et kommunalt ansvar, og det var kommunen som plasserte elevene på institusjon, sa Karl M. Bucholdt (V).

– Vi er ikke ufølsomme

Astrid Juberg Vordal (Ap) var blant dem som stemte imot at Skårstad skulle få 250.000 kroner i erstatning. Det samme gjorde alle hennes partifeller i kommunestyret, bortsett fra én.

Vordal, som er gruppeleder i Levanger Ap, sier beslutningen ble tatt etter lange diskusjoner.

– Dette var ikke en enkel sak – vi er ikke ufølsomme og kyniske. Men kommunen kan ikke styres av følelser. Da bommer vi. Vi har tatt et standpunkt om at feilplasserte barn ikke skal få penger som kompensasjon. Derfor ble utfallet slik i Torbjørn sin sak.

Vordal mener det er mer riktig at staten tar ansvar for erstatning av barna som havnet på skole for evneveike.

– Staten hadde ansvar for spesialskolene, og derfor burde de også ta ansvar for oppreisning, sier Vordal.

Stemplet som evneveik har vært tungt

Onsdag kveld var Torbjørn Skårstad samlet med støttegruppa.

Støtten betyr mye, sier han, for det har preget hele livet hans at han som 12-åring fikk høre at han var evneveik.

– Jeg er jo ikke evneveik. Jeg har etterpå jobbet all min dag både på bilverksted, og jeg har vært til sjøs, forteller Torbjørn Skårstad.

Trond Knudsen er med i støttegruppa. Han var nabo til Torbjørn og familien og de skjønte aldri hvorfor han ble tatt ut av skolen.

– Det å bli stemplet som evneveik hele livet har vært en belastning for ham. Det har ført til at han har mistet muligheten til å ta utdanning, og fått sterkt reduserte muligheter i yrkeslivet. Det har preget hele livet, og jeg synes det er smålig at kommunen ikke vil gi den lille oppreisningen det er snakk om, sier Knudsen.

Nå kan saken bli anket til Sivilombudsmannen.

Røstad spesialskole

Skolen på Røstad var en av 59 spesialskoler for evneveike i Norge. Elevene bodde på skolen.

Foto: Sverre Bjerkan / Levanger Fotomuseum

Rørende støtte fra folk

Torbjørn Skårstad setter stor pris på støtten han får. Hele 561 underskrifter er samlet inn fra støttegruppa. Det var mer enn nok til at kommuneloven ga innbyggerne rett til å få saken opp til behandling i kommunestyret.

– Jeg må si at det er rørende at så mange personer engasjerer seg i denne saken. Men jeg forlanger faktisk det av kommunen at de gir en oppreisning, sier Skårstad.

Han har også tidligere søkt om oppreisning fra både stat og kommune, men har fått avslag.

Røstad spesialskole, skole for evneveike

Torbjørn Skårstad var blant barna som ble sendt hit til spesialskolen på Røstad. Skolen ble langt ned i 1992.

Foto: Sverre Bjerkan / Levanger Fotomuseum

Ulik praksis i Norge

Mange som gikk på spesialskoler for evneveike har i ettertid fått erstatning, men praksisen er svært ulik.

To tredjedeler av de norske kommunene har eller har hatt en oppreisningsordning. Dette innbefatter både barn som er plassert på tidligere spesialskoler og barnehjem, ifølge en oversikt fra Rettferd for taperne.

Stortinget skal i høst behandle et forslag fra Kristelig Folkeparti om at det blir en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, som spesielt ser på hvilke grupper som ikke er omfattet av ordningene.