Tine bygger meieri i Irland for å lage ost

Tine flagger ut og har besluttet å bygge et stort meieri som skal produsere Jarlsbergost ved hjelp av irsk melk i Cork i Irland.

Jarlsberg-ost

Den norske Jarlsbergosten skal lages i Irland og ikke lenger ved Tines norske meieri.

Foto: NRK

Norge er pålagt av WTO å kutte subsidiering av Jarlsbergost som eksporteres.

Nå flagger Tine ut eksportproduksjonen av Jarlsbergost til Irland, skriver Dagens Næringsliv.

Endelig beslutning

På et styremøte i konsernet torsdag ble det besluttet bygging av et gigantmeieri i Cork med en ramme på 77 millioner euro eller 750 millioner norske kroner.

– Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Ifølge Tines beregninger ville eksport av Jarlsberg fra Norge vært ulønnsom.

– Denne problemstillingen går mange år tilbake i tid både for Tine og Norge. Helt siden 2003 har det vært enighet om at eksportsubsidier ikke er en bra måte å drive internasjonal
handel på, så utfasingen har vi lenge vært forberedt på. Det har likevel vært en lang prosess blant annet med eierne, sier hun.

Må unngå overproduksjon av melk i Norge

Når produksjonen på 90–100 millioner melk flagges ut, må det finnes annen avsetning for det norske melkevolumet for å unngå overproduksjon.

Volumet tilsvarer 500 norske melkebruk og kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

Når produksjonen på 90 –100 millioner melk flagges ut, må det finnes annen avsetning for det norske melkevolumet for å unngå overproduksjon.

Ost

Utflagging av Jarlsbergost kan få konsekvenser for norske melkebruk. Volumet melk som flagges ut tilsvarer 500 melkebruk.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK