Tidenes verste flomår

Flommen i Nord-Trøndelag er den åttende flommen så langt i år i Midt-Norge.

Flom Verdal

Store vannmasser har ført til ødeleggelser i Trøndelag i år. Her fra Verdal 15. september.

Foto: Knut Reitan / NRK

Hege Hisdal

Hege Hisdal sier 2011 har vært et rekordstort flomår.

Foto: NVE

På landsbasis er det blitt sendt ut 59 flomvarsler i år.

– Et uvanlig år

Det er dobbelt så mange som i fjor, og aldri før har Norges vassdrags- og energidirektorat meldt om så mange tilfeller der vannmassene har ført til ødeleggelser.

Dermed ser 2011 ut til å bli blant tidenes verste flomår i Norge.

– Dette er uvanlig, men vi skal huske på at det også tidligere har vært mye flom. Et eksempel er høsten 2000 hvor det var veldig mye nedbør i oktober og november. Også på 1930-tallet var det år med uvanlig mye flom, men 2011 er et rekordår, sier hydrolog Hege Hisdal i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ødelagte samfunn

I år har det vært flere eksempler på lokalsamfunn som er blitt ødelagt av regn og flom. I Nord-Trøndelag er det knapt rukket å tørke opp etter flommen i august før Norges vassdrags- og energidirektorat igjen sendte ut et nytt flomvarsel.

Torsdag flommet flere mindre elver over sine grenser i norddelen av fylket. I Overhalla har det kommet 90 millimeter med regn på to døgn. Det er enormt mye.

I juni ble Norge delt i to da det flommet over i både Gudbrandsdalen og Østerdalen. Flommen kan ha kostet samfunnet 200 millioner kroner. Så langt i år har NVE registrert 26 flommtilfeller rundt om i landet.

Ikke mer utsatt

– Likevel tror jeg ikke Norge er spesielt utsatt for flom i forhold til andre land. Men det dreiers eg om store verdier fordi vi har hus, infrastruktur og landbrukseiendommer langs vassdragene, sier Hisdal.

Holtålen ble spesielt hardt rammet av flom i august. Hele sentrum ble rasert da elva grov seg vei gjennom sentrum.

Flom Holtålen

Holtålen ble hardt rammet av flom i august.

Foto: Henrik Sundgård

– Dette blir det mer av i framtida. Mot slutten av dette århunderet ventes det mer nedbør og høyere temperaturer. Og den varme lufta inneholder mer vann enn den kalde, og det kan gi intense, lokale nedbørsepisoder som vil gi mer flom, sier Hege Hisdal i NVE.

Bygger for framtida

NVE er i gang med en landsomfattende kartlegging av hvilke områder som er utsatt for ras i forbindelse med blant annet flom og store nedbørsmengder. Det vil gi føringer for hvor vi bygger i framtida.

– Utfordringene er å tilpasse seg både det klimaet vi har i dag, og det vi forventer i framtida. Det er viktig å tilrettelegge slik at man ikke bygger på arealer som vil bli utsatt for flom, sier Hege Hisdal.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.