Studenturo for plan om NSB-kutt

Studenter reagerer på at NSB planlegger å legge ned togstoppet på Røstad nord for Levanger, skriver Innherred. Holdeplassen brukes av svært mange studenter som togpendler til studiestedet helt fra Trondheim. En av Arbeiderpartiets fylkestopper i Trøndelag Terje Sørvik, mener en nedlegging vil svekke Nord Universitets muligheter til å trekke til seg studenter i framtida.