Hopp til innhold

Strømkø for å sette opp hurtigladere

Utrullinga av el–lastebiler er i full gang. De fleste må stå i kø for å få satt opp ladere. Enkelte må vente på strøm i 10 år.

Verdalskalk

SLITER MED Å FÅ STRØM: Sjåfør Geir Sverkmo og driftssjef Ketil Aksnes håper det blir kjøpt flere elektriske lastebiler som dette. Da må få strøm.

Foto: Rita Kleven

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Vi gleder oss til fortsettelsen, sier driftssjef Ketil Aksnes i bedriften Verdalskalk.

Et nytt el–vogntog er tatt i bruk, som går i fast rute mellom kalkbruddet i Tromsdalen og havna i Verdal i Trøndelag.

Nå vil de kjøpe flere elektriske lastebiler, men de sliter med å få satt opp hurtigladere. Det er lang kø for å bli knyttet til nettet over hele landet.

– Det er tilknytningskø i strømnettet. Ladeaktører havner langt bak og må vente på større nettiltak, før de får strøm.

Det forteller senioringeniør Christer Heen Skotland i NVE.

I sommer leverte Statens vegvesen en plan til regjeringa for å få en stor utrulling av ladestasjoner for tunge kjøretøy de neste årene.

Og fra i høst gir Enova for første gang støtte til å sette opp ladere langs norske riksveger.

Mangel på strøm er en stor utfordring – også i Verdal.

Mangler strøm

Billig å lade strøm på vogntoget på havna i Verdal.

Fornøyd med el–vogntog

Sjåfør Geir Sverkmo fra Verdalskalk sier han er veldig godt fornøyd med det nye helelektriske vogntoget.

Han lader lastebilen i matpausen på bedriftens egen ladestasjon. Vogntoget lades også en gang på kveldsskiftet– og om natta.

Strøm er langt billigere enn diesel i Midt–Norge, og det er mye penger å spare.

– Vi sparer rundt 760.000 kroner i året, sier driftssjef Ketil Aksnes i Verdalskalk.

Utgiftene til drivstoff er kuttet med hele 80 prosent på det ene vogntoget.

Håkon Mork, Franzefoss

LANG KØ: Håkon Mork fra Franzefoss Minerals i Verdal er forbauset over at det ikke skal være nok strøm til flere slike ladere.

Foto: Rita Kleven

Sliter med å få strøm

Nå er planen å kjøpe flere el–vogntog, men da må de sette opp flere ladere først.

Men det er ikke ledig plass i nettet, og de sliter med å få strøm.

– Tilbakemeldinga vi har fått er at det er problematisk å få sette opp noe så enkelt som flere elbilladere– her på det som er Norges tredje største industriområde. Det overrasket oss veldig.

Det forteller plan og ressurssjef Håkon Mork i Franzefoss Minerals, som eier Verdalskalk.

– Det er ganske lite merforbruk av strøm som trengs. Det er overraskende at det ikke er ledig kapasitet i nettet, sier han.

Les også Gir kommunene mer makt for å unngå kryptovaluta – mener det skaper frykt

Jessheim

Christer Heen Skotland, NVE

KØ OVER HELE LANDET: Senioringeniør i NVE, Christer Heen Skotland, sier det er begrenset kapasitet i nettet mange steder.

Foto: NVE

Enkelte må vente i 10 år

Det er kø for å bli knyttet til nettet, og det mangler strøm til nye ladestasjoner for tungtrafikk over hele landet.

Det sier senioringeniør i NVE, Christer Heen Skotland til NRK.

– De aller fleste stedene nå så er det tilknytningskø, fordi det er så mange aktører som vil ha strøm, sier han.

Ladeaktører må vente.

– Hvor langt bak i køen ladeaktører havner, det avhenger av når de bestilte nettilknytning. Og hvor mange andre som har bestillt strøm før dem, sier Christer Heen Skotland i NVE.

– Hvor lang er ventetida?

Det varierer rundt omkring i landet når det blir nok strøm til tungtransporten. Enkelte steder kan det kanskje ta 10 år i påvente av større tiltak på nettet, sier han.

Elvogntog Verdalskalk

UTSLIPPSFRI: Sjåfører på el–vogntoget kjører fra Tromsdalen til havna i Verdal hver dag helt fram til klokka 23 om kvelden.

Foto: Rita Kleven

Etterlyser strømplan

Verdalskalk vil gå foran. Målet er at alle de over ti vogntogene skal være fossilfrie innen 2030.

– Om det blir en kombi av el– vogntog og biogass vil vise seg. Det er kritisk med tilgang på strøm, sier driftssjef Ketil Aksnes i Verdalskalk.

I sommer la regjeringa fram en handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet.

Det er ikke nok, og det trengs en diskusjon om prioritering av strømmen, sier Håkon Mork fra Franzefoss Minerals i Verdal.

– Det bør på plass klare kriterier, slik at vi prioriterer det som er mest samfunnsnyttig og har størst klimaeffekt. Vi trenger en forutsigbarhet for det som er en kritisk innsatsfaktor for næringslivet, sier Mork.

Sjåfør Geir Svorkmo

FORNØYD: Sjåfør Geir Sverkmo i el–vogntoget. Han sier det er stilt og fredelig inne i bilen, og bilen drar bedre i motbakker enn fossilbilen, mener han.

Foto: Rita Kleven

Vil rulle ut nye ladestasjoner

I høst gir Enova for første gang støtte til å sette opp hurtigladere for tunge kjøretøy langs riksveger. Støtten gjelder foreløpig kun mellom byene Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen og mellom Oslo og Svinesund.

– Formålet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tunge elektriske kjøretøy, for å fortrenge det fossile alternativet.

Det sier områdeleder for landtransport i Enova, Marie Tranaas Skjærvik. I tillegg gis det fortsatt støtte til ladestasjoner hos norske bedrifter.

Les også Gir kommunene mer makt for å unngå kryptovaluta – mener det skaper frykt

Jessheim

Maria Tranaas Skjærvik, Enova

KLAR FOR SATSING: Marie Tranaas Skjærvik fra Enova lover støtte til ladestasjoner, men vet det mangler strøm.

Foto: Arne Kristian Gansmo

Klar over mangel på strøm

Enova er klar over at det mangler strøm til nye hurtigladere for tungtransport.

– Det er en utfordring vi er godt kjent med. Når det kommer mange tunge kjøretøy som gjerne skal lade samtidig, så oppstår det et behov for mye strøm på en gang

Det får konsekvenser når nye fylle– og ladestasjoner skal på plass.

– Aktører må se etter strategiske lokasjoner, som både har tilstrekkelig areal og tilstrekkelig kapasitet, sier Tranaas Skjærvik.

Tungtrafikk, E6 Røra

FÅ LADESTASJONER: Foreløpig er det mangelfull tilgang på ladestasjoner for tungtransport i Norge.

Foto: Rita Kleven

Kan kutte utslipp betydelig

Målet i nasjonal transportplan for 2018– 2029 er at halvparten av nybilsalget i 2030 er nullutslipps lastebiler.

Den tekniske utviklingen går fortere enn antatt.

Derfor anbefaler nå både Statens vegvesen og Miljødirektoratet å øke ambisjonen. De foreslår at alle nye lastebiler om syv år har null utslipp eller bruker biogass.

Det går fram i en rapport lagt fram i sommer.

– Nullutslipp for lastebiler er det tiltaket som kan kutte mest utslipp de neste årene.

Det sier seksjonsleder Anna von Streng Velken i transportseksjonen i Miljødirektoratet.

– Utslippene går ikke fort nok ned. Vi må se en helt annen takt framover, hvis vi skal nå klimamålene.

Hun sier at utfordringen nå er mangel på strøm for å lade tunge kjøretøy.

– Det har vi pekt på som en hovedbarriere for å komme over på nullutslipp for tungtransporten, sier hun til NRK.

Anna von Streng Velken fra Miljødirektoratet

KAN FÅ NED UTSLIPP: Anna von Streng Velken i Miljødirektoratet sier store klimagassutslipp kan kuttes med en utrulling av lastebiler med nullutslipp.

Foto: Miljødirektoratet