Hopp til innhold

Gir Helseplattformen skylda for at folk fikk unødvendig stråling

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet mener St. Olavs hospital har tatt i bruk et journalsystem som er uferdig og ikke tilstrekkelig testa.

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

FÅR KRITIKK IGJEN: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet mener Helseplattformen gjør at folk kan bli utsatt for mye stråling når de behandles på St. Olavs hospital.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er alvorlig når innføring av et journalsystem fører til gjentagende uønskede hendelser og en bekymringsmelding som omhandler strålevernrelaterte utfordringer som indikerer brudd på stråleregelverket.

Det sier fagdirektør Eva Godske Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Det var ansatte ved sykehuset som varsla direktoratet om gjentagende brudd på strålevernregelverket.

DSA åpna da en tilsynssak og nå er konklusjonen klar. Det ble oppdaga fem lovbrudd og én anmerkning.

Direktoratet gir det nye journalsystemet på St. Olavs hospital skylda.

– Vår konklusjon er at Helseplattformen ikke legger til rette for forsvarlig og berettiget strålebruk og at organisering og styringsstruktur i Helseplattformen AS utfordrer St. Olavs hospital i sitt selvstendige ansvar for å foreta forsvarlig strålebruk, sier Friberg.

Pasienter skal ha fått for mange røntgen- og CT-undersøkelser.

Flere uønska hendelser

Etter at tilsynet var på besøk har de fått inn flere varsler om uønska hendelser på sykehuset. Det skal blant annet være gjort dobbeltundersøkelser og feildosering/feilbehandling.

– DSA er i en fortløpende dialog med sykehuset rundt varsel og oppfølging av de uønskede hendelsene.

St. Olavs hospital er pålagt å lage en plan for hvordan de skal rette opp i problemene innen 9. februar.

Les også Aftenposten: – Alvorlige forhold knyttet til strålebruk ved St. Olavs hospital, ifølge rapport

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

Skryter av ansatte

Tilsynet har også avdekka at ressurs- og arbeidssituasjonen ved sykehuset fører til at en rekke lovpålagte strålevernrelaterte arbeidsoppgaver ikke blir gjort.

Helseplattformen får også skylda for dette.

– De kompenserende tiltakene som er iverksatt ved St. Olavs hospital er tidkrevende og kostbare og har stor påvirkning på de ansattes hverdag, skriver tilsynet.

Det mener Strålevernet er bekymringsfullt.

– DSA berømmer innsatsen ledelsen og de ansatte legger ned for å redusere risikoen, sier Friberg.

Les også Sykehusdirektøren ut mot Helseplattformen

Grethe Aasved

– Ensidig fokus

Helseplattformen har svart på kritikken de får i direktoratets rapport.

– Helseplattformen AS er undrende til tilsynets ensidige fokus på løsningen, fremfor en vurdering av rutiner knyttet til videreføring av tidligere manuelle rutiner, når ny teknologi har manglende funksjonalitet, skriver de i en uttalelse.

– Tilsynsmyndigheten går langt i sin vurdering av bakenforliggende årsak knyttet til anskaffelse, utvikling, test og opplæring uten at Helseplattformen AS har vært en del av tilsynet. Dette er også beskrevet i andre rapporter, som det er iverksatt oppfølging av.