Hopp til innhold

Over hundre lastebilsjåfører tatt i varsla storkontroll

Blodig fiskeslo som renner ut av trailere skaper trafikkfarlige forhold. Næringa var selv til stede på kontrollen og mener resultatet er nedslående.

Et kar og en beholder med rødt vann står plassert på asfalten bak en lastebil.

FISKESLO: Avrenning fra lastebiler som frakter fisk er et trafikkproblem, mener Statens vegvesen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag og Viken har det de siste dagene blitt utført kontroller på lakseavrenning.

Avrenning skjer dersom lasterommet fisken fraktes i ikke er tilstrekkelig nedkjølt. Fisken ligger i kasser fylt med is, som da smelter. Resultatet er at blodig fiskevann renner ut av lastebilene og ned i veibanen. Ved minusgrader kan det fryse til is.

– I tillegg når det er tørt på veiene eller varmt i været så har dette en oljeaktig konsistens som kan være farlig for de på to hjul. Vi ønsker å få bort problemet.

Det sier Kim-Ruben Våge, kontorsjef Trafikant og kjøretøy, Statens vegvesen.

Resultatet av storkontrollen ble hele 109 bruksforbud.

Les også Alle er enige om at dette «gørret» er trafikkfarlig – men ingen gjør noe med det

Lakseavrenning fra lastebil som er stoppet på kontroll i Berkåk i Trøndelag.

Sjåfør fikk tre bruksforbud samme dag

Av de 109 sjåførene som fikk bruksforbud, var det sju stykker som fikk to forbud i løpet av en dag. En av sjåførene fikk tre bruksforbud – på samme tur.

Dette betyr at sjåføren ble stanset i kontroll, måtte stå i ro til temperaturen i lasterommet hadde sunket, før personen fikk kjøre videre og på nytt ble stanset på grunn av avrenning.

– Jeg synes ikke det er spesielt kjekt å høre. Vi har jobbet med dette lenge og anbefalt å få en bedring av problemet. Så vi håper det skjer en endring snart, sier Våge i Statens vegvesen.

– Dette var en varslet kontroll. Hvordan tror du resultatene ville blitt dersom det ikke var varslet?

– Jeg vil anta at tallet ville vært høyere, sier Våge.

Han forteller at en sjåfør hadde sagt i kontrollen på Malvik i Trøndelag at hans arbeidsgiver hadde bedt han skru opp kjølingen, på grunn av den varslede kontrollen.

– Statens vegvesen jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet og rettferdige konkurransevilkår til næringen. Da er det skuffende at de oppfordres til å ha på tilstrekkelig kjøling kun fordi de ble varslet om kontrollen. For som oftest ikke er slik ellers, sier Våge.

Repreentanter fra Sjømat Norge, politiet og Statens vegvesen.

Representanter fra sjømatnæringa, politiet og Statens vegvesen til stede på kontrollen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Næringa: – Tar det alvorlig

Randi Grøntvedt er regionsjef i Sjømat Norge. Det er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Hun var til stede på kontrollen og sier det har vært nyttig å se problemet i praksis, selv om sjømatnæringen har jobbet lenge med dette.

Slakteriene jobber med å få ned kjernetemperaturen i fisken og andre tiltak for utstyr i lastebilene, sier Grøntvedt.

– Det er en problemstilling vi tar alvorlig, og som vi ikke ønsker skal være der, sier hun.

Regionsjefen mener 107 bruksforbud er altfor mye, og at næringa må jobbe for å få det ned. De ser allerede på løsninger og har blant annet finansiert et forskningsprosjekt for å få bukt med problematikken.

Delt ansvar

– Dette har man visst om i mange år og man har holdt på i mange år. Når kan det bli slutt på dette?

– Det skulle jeg veldig gjerne klart å svare godt på. Vi har etablert et godt samarbeid med vegvesenet og politiet hvor vi jobber parallelt med å se på klare løsninger vi kan gjøre, samtidig som de ser på regelverksendringer, sier Grøntvedt.

– Hvem har ansvaret?

– Ansvaret er delt, det er både på de som produserer fisken, men også de som transporterer fisken, sier hun.

Randi Grøntvedt, regionssjef Sjømat Norge.

Randi Grøntvedt er regionsjef i Sjømat Norge. Hun sier næringa allerede gjør mye for å få bukt med problemet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Jobber med regelendring

Statens vegvesen har per i dag få sanksjonsmuligheter mot avrenning, foruten midlertidig bruksforbud.

De har derfor fått oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å vurdere hvordan en regelendring for sanksjonering av dette kan se ut.

– Vi skal se på en regelendring i forhold til hvordan vi reagerer mot avrenning, som en del av det å kontrollere lastsikring, sier Jan Erik Myhr, seksjonsleder utekontroll Midt i Statens vegvesen.

– Arbeidet er så vidt påbegynt, så jeg kan ikke si så mye foreløpig, sier han.

Les også Vurderer anmeldelse av laksebransjen

Morten Frantzen, Statens vegvesen