Hopp til innhold

Alle er enige om at dette «gørret» er trafikkfarlig – men ingen gjør noe med det

Avrenning fra laksetransport på veiene er ulovlig. Men i over ti år har sjømatnæringen og transportnæringen pekt på hverandre.

Daglig kjører vogntog fulle av laks langs hele Norge. Laksen er pakket i is og når den smelter, renner vannet rett ut på veien.

På vinteren fryser blandingen av fiskeblod og vann til is, men også på sommeren kan fiskeslammet føre til glatte og svært trafikkfarlige veier. Dessuten er avrenningen et miljøproblem, ifølge Statens vegvesen.

Dette har vært et velkjent problem i over ti år, men fortsatt ser Vegvesenet ingen bedring på veiene.

Hvert eneste år blir nemlig hundrevis av vogntog stoppet i kontroller.

Lastebileierforbundet og Statens vegvesen mener avrenning fra isen som smelter inne i vogntog skaper farlige situasjoner og speilglatte veier. Nå vil de ha tette tilhengere for å øke sikkerheten.

Smeltevann fra vogntog skaper glatte veistrekninger på fylkesvei 714 – en meget ulykkesutsatt vei i Trøndelag.

Mener oppdrettsnæringen velger billigste utvei

Leder i Lastebileierforbundet, Roar Melum, mener hovedproblemet er at kjernetemperaturen til fisken er for høy når den legges i fiskekassene på is.

– Dermed er det umulig å forhindre nedsmelting av isen, sier han.

Melum hevder oppdrettsnæringen har valgt vekk norske transportører, og at det er en del av problemet.

– Vi opplever at de velger de billigste løsningene. Det er mer fokus på billig transport enn å ha fokus på å løse problemet, sier Melum.

Roar Melum er regionsjef for Norges Lastebileier-Forbund i Trøndelag.

Roar Melum i Lastebileierforbundet mener avrenning fra vogntogene er trafikkfarlig.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Kan komme anmeldelse

Både nåværende samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap), og daværende samferdselsminister i 2018, Ketil Solvik-Olsen (Frp), har slått fast at denne lakseavrenningen er ulovlig.

Nå vurderer Vegvesenet og politiet å anmelde oppdrettsselskapene for medvirkning til lovbrudd.

– Vi er i en tidlig fase i vurderingen, og foreløpig kan jeg ikke si mer, sier Kjetil Wigdel.

Han er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen. Wigdel mener det er godt dokumentert at lakseavrenning er et omfattende problem, og viser til egne kontroller de siste årene.

Les også: Vurderer anmeldelse av laksebransjen

Morten Frantzen, Statens vegvesen
Morten Frantzen, Statens vegvesen

Vurderer regelendringer og gebyrer

– Dere har varslet om dette i flere år, hvorfor har dere ikke anmeldt næringen enda?

– Foreløpig har regelverket vårt, slik vi har praktisert det, vært begrenset til å stanse og gi bruksforbud til avrenningen stopper. Men når vi ser at problemet er så omfattende, har vi sett om medvirkning til lovbrudd er aktuelt, sier han.

Vegvesenet vurderer også om det bør gjøres endringer i regelverket slik at kontrollører kan gi gebyrer for lakseavrenning.

– Men dette krever altså forskriftsendringer, sier han.

Les også: Trafikkfarlig lakseslam: Her fyller de en tilitersbøtte med rosa gørr på to minutter

Det renner slimete væske fra enden av et vogntog og ned i ei hvit tilitersbøtte. Væsken er knallrosa.
Det renner slimete væske fra enden av et vogntog og ned i ei hvit tilitersbøtte. Væsken er knallrosa.

Vil ha mer dokumentasjon

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, etterlyser derimot mer dokumentasjon på hvor stort problemet med lakseavrenning egentlig er.

– Det er det enda ingen som har undersøkt, sier Haram.

Han forteller at man nå har funnet frem til flere gode løsninger på problemet. Blant annet kan transportbiler bygges om, slik at de kan samle opp vann i en tønne. Men dette må transportselskapene ta ansvar for, mener Haram.

Det avfeier Roar Melum i Lastebileierforbundet. Han mener det ikke er en gangbar løsning.

– Når det er is som tilsier mellom 3000–4000 liter vann på en last, og tankene som er praktisk mulig å få på en bil, kun tar 250 liter vann, så er det en mager trøst, sier Melum.

Øyvind Andre Haram

Øyvind André Haram i Sjømat Norge sier at bransjen tar dette problemet på alvor. Noe han og bransjen for øvrig har sagt i flere år.

Foto: Sjømat Norge

Mener sjømatnæringen tar ansvar

På spørsmål om ikke oppdrettsnæringen bare kan stille krav til transportørene sine om å løse problemet med avrenning fra vogntogene, svarer Haram at de allerede har stilt krav.

– Er grunnen til at dere ikke klarer å finne en løsning at det vil koste for mye for næringen?

– Nei, absolutt ikke. Blir det dyrt, så er det dyrt. Som ansvarlig produsent må vi være med å bidra til at du ikke har et problem med det du holder på med.

Haram påpeker at sjømatnæringen allerede tar ansvar, ved å sørge for at fisken er rett temperert. Nye slakterier som skal bygges, skal ha bedre systemer og kjølingsverktøy.

– Men det tar tid å utvikle maskiner som er gode nok og få disse installert i fabrikkene, sier Haram.

Les også: Samferdselsminister: Smeltevann fra vogntog er farlig og ulovlig

Siste fra Trøndelag