Hopp til innhold

Skogbrannfare over store deler av landet

Brannsjefen i Trondheim vurderer å innføre totalt bålforbud. Tørt vær gjør at brannfaren øker over store deler av landet de neste dagene.

Brann Flatanger

I 2014 forårsaket en gress- og lyngbrann store skader i Flatanger.

Foto: Ove Magne Ribskog / Flatangernytt.no

– Jeg vil gjerne si til folk at de må tenke seg veldig nøye om før de gjør opp ild utendørs. Det er veldig tørt og mye av det døde gresset og skogbunnen fra i fjor er veldig brennbart, sier Ole Anders Holmvaag er vakthavende brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Hans distrikt er nå blant de mest brannfarlige i landet.

De nærmeste dagene er det størst fare for skogbrann i Trondheim og på Ringebu i Oppland.

På YR sin oversikt som beregner skogbrannfare for rundt 100 steder i Norge kan man se at det er økende fare for skogbrann i en rekke fylker fra Sør-Trøndelag og langs hele kysten sørover til og med Rogaland. I tillegg er det tørt mange steder i Telemark, Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland og i Oslo og Akershus.

Ole Anders Holmvaag, vakthavende brannsjef ved Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Ole Anders Holmvaag er vakthavende brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Foto: Øivind Haugen / NRK

Den som tenner på er alltid ansvarlig

I går brant ett mål gress og lyng på Nesset i Levanger, brannvesenet kom raskt til stedet og sørga for at brannen ikke spredde seg. Politiet gjorde i går undersøkelser for å finne brannårsaken.

Om branner forårsaker skade kan det få konsekvenser og man kan bli straffeforfulgt og bli erstatningsansvarlig.

– Jeg vil minne om at den som har gjort opp ild har ansvaret for å sørge for at den er ordentlig slukka før man forlater plassen man har gjort opp ild, men jeg vil ikke anbefale folk å gjøre opp ild i skogmark sånn som forholdene er nå, sier Holmvaag.

– Hvordan er det å slukke slike branner?

– Hvis det har kommet ordentlig ute av kontroll, så er det fryktelig krevende. Det som er spesielt når det begynner å bli større skogbrann er at det krever så utrolig mye folk, og på et eller annet tidspunkt kreves det ett eller flere helikopter.

Mye røyk på stedet.

Det er alltid den som er gjør opp ild som er ansvarlig dersom det blir brann. Illustrasjonsfoto.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Generelt bålforbud

Brannsjefen forteller at det oftest er engangsgriller som starter gress- og lyngbranner i sommermånedene. Men selv om det er et generelt bålforbud i skog og utmark fra 15. april til 15. september så betyr ikke det at det nødvendigvis er ulovlig å gjøre opp et bål.

– Det er kommet en ny forskrift som sier at hvis det er helt åpenbart at det ikke er brannfare der, som f.eks. langt fra vegetasjon som nede på stranda eller oppe på en snøflekk oppe på fjellet så vil det likevel være lov å gjøre opp ild. Men det fritar ikke den som gjør opp ild for ansvar om det skulle komme ut av kontroll, avslutter Ole Anders Holmvaag som er vakthavende brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste.