Hopp til innhold

Stopper utfylling i sjøen på stor E6-utbygging etter ulovlig vedtak

Statsforvalteren slår fast at det er gjort saksbehandlingsfeil på ny E6 i Trøndelag. Nye Veier kan ikke fortsette å tømme steinmasser i den nasjonale lakseelva før miljøkartlegging er gjort.

E 6 Stjørdal

FIKK LOV: Stjørdal kommune ga Nye Veier lov til å fylle steinmasser i sjøen når ny E6 bygges. Miljøkartleggingen av dette er først klar til våren.

Foto: Morten Andersen

03.02.2021: NRK har endret tittel i saken. Opprinnelig tittel var «Her bygger Nye Veier ulovlig på en av de største E6-utbyggingene i Trøndelag». Bakgrunnen er at det nå er slått fast kommunestyret i Stjørdal fattet et ulovlig vedtak da de ga dispensasjon til Nye Veier. Det er ikke Nye Veier som gjør noe ulovlig.

Statsminister Erna Solberg tok det første spadetaket på ny E6 i september i fjor.

Protestene ble ikke hørt og bygginga startet i Stjørdal.

E6 Stjørdal Erna Solberg

FØRSTE SPADESTIKK på NY E6: Statsminister Erna Solberg sammen med ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes til høyre. Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier hjelper til.

Foto: Anders Werner Øfsti

Kommunestyret ga dispensasjon til at Nye Veier kunne dumpe steinmasser i sjøen før miljøundersøkelser var gjort. Dette reagerte ti naturvernorganisasjoner på og klaget inn vedtaket til statsforvalteren i Trøndelag.

Men statsforvalteren i Trøndelag, Frank Jenssen, erklærte seg inhabil i saken. Dermed ga departementet jobben med å behande klagen til statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Nå opphever statsforvalteren i Møre og Romsdal dispensasjonen. Det går fram i et brev som Nye Veier fikk i går.

Det statlig eide selskapet Nye Veier er i full gang med å bygge ny fire felts motorveg mellom Stjørdal og Ranheim.

Det er en av de største veibyggingene i Trøndelag noen gang.

Ny E6 Ranheim-Stjørdal

FIRE FELT: Bygginga startet i fjor høst. Ny motorveg mellom Stjørdal og Ranheim er planlagt ferdig i 2025.

Foto: nye Veier

Sjokkert

– Det er veldig bra at vi har fått slått fast at det er et ulovlig vedtak kommunestyret gjorde da de ga dispensasjon. Det sier talsperson for SV, Kristoffer Fordal.

Han mener det er sjokkerende at det ikke er kartlagt hvilke konsekvenser dette har for laks og sjøørret – før vegbygginga startet.

– Det er spesielt graverende at dette skjer i en elvemunning som er fredet som nasjonalt laksevassdrag, sier Kristoffer Fordal.

Han reagerer på at en stor aktør som Nye Veier ikke sørget for nødvendig kartlegging av miljøet i god tid før E6–bygginga startet, slik plan–og bygningsloven krever.

– Denne saken har stor prinsipiell betydning og kan skape presedens, mener Fordal.

Kristoffer Fordal, talsperson SV

LETTET: Talsperson for SV, Kristoffer Fordal, er veldig lettet over vedtaket fra Statsforvalteren.

Foto: Morten Karlsen

Nye Veier må se på vedtaket

– Vi skal sette oss inn i hva vedtaket betyr.

Det sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan. Han sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser vedtaket fra Statsforvalteren kan ha. Nå skal Nye Veier i dialog med Stjørdal kommune.

– Vedtaket kan sikkert få noen konsekvenser, men akkurat hva er for tidlig å si, sier Vatnan.

Han understreker at de er i gang med miljøkartlegginger nå.

– Dere har allerede begynt å fylle ut masse?

– Ja, vi har hatt lov til å fylle ut. Det har vi gjort. Vi er i gang med arbeid for portalen på østsiden av Helltunnelen. Så får vi se hvordan dette skal fortsette i lys av avgjørelsen som er tatt, sier Vatnan.

Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør Nye Veier

GÅR I DIALOG MED KOMMUNEN: Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier er i samtaler med kommunen. Dispensasjonen de fikk fra kommunen er opphevet.

Foto: Morten Karlsen

Stopper arbeid i sjøen

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), ønsker ikke å kommentere saken nå. Han vil gå gjennom vedtaket fra Statsforvalteren.

– Kommunen tar vedtaket til etterretning, sier Bente Næverdal, teknisk sjef i kommunen.

Nå må alle miljøundersøkelser gjøres ferdig.

– Alt arbeid på land kan foregå, men arbeidet i sjøen kan ikke fortsette, sier Næverdal.

03.02.2021: NRK har lagt til opplysninger som forklarer hvorfor det er Statsforvalteren i Møre og Romsdal som har behandlet klagen fra de ti naturvernorganisasjonene.