Stoler på at fagmiljøet opprettholdes

Styreleder Milian Myraunet stoler på at pasienter og fagmiljø blir tatt vare på når det nasjonale tilbudet for pasienter med tvangslidelser ved St. Olavs Hospital på Østmarka, legges ned.

Østmarka

St. Olavs Hospital legger ned spesialposten for tvangslidelser ved Østmarka i Trondheim.

Foto: Håvard Kallestad

Milian Myraunet

Milian Myraunet sier nedleggingen på Østmarka ikke er en sak for styret ved St. Olavs Hospital.

Foto: St. Olavs hospital

Nedleggingen av dette tilbudet blir ikke en sak for styret ved St. Olavs Hospital. Men ifølge Myraunet er styret er orientert om den avgjørelsen som er tatt.

– Et godt tilbud

– Vi har utviklet et spesielt godt tilbud for pasienter med tvangslidelser. Styret er orientert om at dette nå må bygges opp i alle helseregioner slik at det på lengre sikt ikke er nødvendig med en sentralisert enhet ved St. Olavs Hospital, sier styrelederen for helseforetaket til NRK.

De siste årene er lignende behandlingstilbud bygd opp ved distriktspsykiatriske sentre rundt om i landet. Derfor vil stadig færre ha behov for å komme til Østmarka i Trondheim.

Åtte av ti som får behandling her i dag er fra andre regioner. Målet er å gi pasienter hjelp nærmere der de bor, og slik skal det også fortsette å være for pasienter i Midt-Norge.

– I forbindelse med omleggingen av tilbudet må det være et sterkt og godt fagmiljø som kan behandle regionale pasienter på en god måte, understreker Myraunet.

25 årsverk berørt

En stab på 25 årsverk ved Østmarka blir berørt av omleggingen. Trolig vil fire til seks av dem fortsette i team ved Nidaros DPS. Sjef for divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital, Liv Sjøvold, har forståelse for at de ansatte opplever dette som vanskelig.

– Nå får de fortsatt brukt sin kompetanse innenfor psykisk helsevern. Jeg regner med at det blir arbeid til de ansatte som blir overtallig ved denne enheten. Men det er ingen tvil om at det er vanskelig å bli beordret til en jobb du ikke har søkt, sier Liv Sjøvold.

For ei tid tilbake vurderte ledelsen for psykisk helsevern ved St. Olav å søke om å opprette et nasjonalt senter for behandling av pasienter med tvangslidelser på Østmarka.

- Vi fikk ikke støtte fra de andre helseregionene om dette, og derfor ble søkeprosessen stanset, opplyser Sjøvold.

Milian Myraunet stoler på at de ansatte blir ivaretatt på en god måte, og forventer nærmere orientering om prosessen i neste styremøte.