Hopp til innhold

Pårørende mener mann døde av sult på sykehjem – nå har Statsforvalteren åpna tilsynssak

Pasienten flyttet fra egen bolig til sykehjemmet. Tre uker etter var han død. Pårørende mener han sultet og tørstet i hjel.

Klæbu helse- og velferdssenter

TILSYNSSAK OPPRETTET: Pårørende har sendt klage til Statsforvalteren etter at en mann døde ved Klæbu helse- og omsorgssenter i mars i år. De mener han ble utsatt for «grov offentlig omsorgssvikt».

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I starten av mai i år fikk Statsforvalteren i Trøndelag en klage fra pårørende etter at en mann døde ved Klæbu helse- og velferdssenter i Trondheim kommune. Statsforvalteren opprettet tilsyn på bakgrunn av klagen.

Mannen døde i mars i år tre uker etter at han ble flyttet dit.

I klagen hevder pårørende at mannen, som hadde nedsatt funksjonsevne og lite språk, døde av tørste og sult og som følge av «grov offentlig omsorgssvikt». De mener at mannen ikke fikk dekket sine daglige behov for mat og pleie. De klager samtidig på manglende informasjon og samarbeid.

I et brev fra Trondheim kommune til Statsforvalteren i Trøndelag, går det frem at de har avdekket at rutiner for informasjon og medvirkning til nærmeste pårørende ikke er fulgt.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune sier til NRK at dødsfallet var uventet, og at kommunen går grundig inn i hendelsen for å finne ut hva som har skjedd.

Les også Sykepleiermangel i Trondheim: – Potensielt en farlig situasjon

Sykepleie illustrasjonsfoto

Bekymringer skal ikke ha blitt fulgt opp

I brevet fra Statsforvalteren går det frem at mannen ble beskrevet som en livsglad person som var sosial, glad i musikk og likte at det skjedde ting rundt ham.

De siste 25 årene hadde han bodd i egen bolig. Han ble flyttet til sykehjemmet ved Klæbu helse- og velferdssenter på bakgrunn av økende behov for fysisk tilrettelegging i form av hjelpemidler.

I klagen hevder pårørende at sykehjemmet ikke la til rette for kompetanseoverføring mellom boligen og hjemmet, og at dette medførte grove mangler i helse- og omsorgstjenestene til mannen.

Det går videre frem at bekymringer fra ansatte i boligen skal ha blitt formidlet underveis, uten at dette ble fulgt opp.

Klæbu helse- og velferdssenter

Pårørende beskriver at det var vanskelig å få kontakt med ansatte ved Klæbu helse- og velferdssenter.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ifølge klagen skal mannens pleier ha vært på besøk til ham dagen etter ankomst. Da skal pleieren ha sett at han fortsatt lå i senga, ubarbert og skitten rundt munnen – samt at han skal ha fått drikke gjennom en «tutekopp», selv om det var gitt beskjed om at han ikke klarte å drikke av en slik kopp. Det skal videre ha blitt gitt beskjed om at personalet ved Klæbu helse- og velferdssenter måtte lese seg opp på mannens behov.

Pårørende beskriver videre at de ikke fikk kontakt med ansatte på Klæbu helse- og velferdssenter, og at de måtte lete etter ansatte som kunne låse dem inn på rommet da de var på besøk.

Første gang de ble oppringt fra sykehjemmet, skal ha vært natta mannen døde.

Tar saken på alvor

NRK har vært i kontakt med enhetsleder Rita Løvli Yri ved Klæbu helse- og velferdssenter. Hun ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune.

– Dette tar vi på største alvor, og vi kommer til å gå inn i alle opplysningene som blir lagt frem. Vi samarbeider tett med statsforvalteren om å få opplyst saken, og få god innsikt og kunnskap om hendelsesforløpet, sier Dehli.

Wenche Dehli

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim kommune opplyser om at dødsfallet var uventet, og at kommunen skal gå grundig inn i saken sammen med Statsforvalteren i Trøndelag.

Foto: Morten Andersen / NRK

Dehli ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, heller ikke påstanden om at det var vanskelig å komme i kontakt med ansatte ved Klæbu helse- og velferdssenter. Hun sier kommunen har hatt dialog med de pårørende underveis i saken.

– Dette var som sagt et uventet dødsfall som vi må finne ut av hva skyldes. Det er også i vår interesse å se om det har vært svikt i våre rutiner, og da gjør vi alt for å gjennomgå det og unngå at noe tilsvarende skjer igjen.

Dehli sier det er viktig for kommunen at pårørende og beboere er trygge på at de må si ifra hvis de ikke er fornøyde.

– Bekrefter at alt ikke har vært som det skal

Jan Vaage er fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag. Han sier klagen virker alvorlig.

– Den beskriver alvorlige og triste forhold for pasienten, etter at han ble flytta til Klæbu helse- og velferdssenter, sier Vaage.

Han påpeker at Statsforvalteren ikke har rukket å gå nøye inn i saken ennå, ettersom de fortsatt venter på flere svar.

Jan Vaage

Fylkeslege Jan Vaage.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Vi har fått svar fra kommunen på klagen, der de forklarer hva de har gjort, og de bekrefter at alt ikke har vært som det skal.

Nå har de sendt disse svarene til klageren, sånn at de får mulighet til å kommentere og komme med innspill til svarene fra kommunen.

– Vi har satt svarfrist til 4. juli. Men på grunn av ferieavvikling hos Statsforvalteren vil ikke saken bli ferdigbehandla før over sommeren, avslutter Vaage.

Les også Sykepleiermangel i Trondheim: – Potensielt en farlig situasjon

Sykepleie illustrasjonsfoto

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller tips til noe vi bør se nærmere på? Ta gjerne kontakt.

Tidligere har jeg skrevet saker om blant annet manglende tilbud til hjemløse og seksuell trakassering i arbeidslivet.