Hopp til innhold

Vil gjøre det lettere å bygge studenthybler: – Veldig viktig

Regjeringa vil gjøre det lettere for studentsamskipnadene å bygge flere studenthybler. Studentsamskipnaden i Trondheim er klar til å sette spaden i jorda allerede i morgen.

Velferdstinget Gjøvik, Ålesund og Trondheim

FORNØYDE: Øystein Fruseth Christiansen og Lise Haug Nilsen i Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim mener årets statsbudsjett er godt nytt for studentboliger.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Vi er fornøyd med at taket blir løfta, det kommer til å muliggjøre de prosjektene som ligger på blokka til Sit akkurat nå.

Det sier Øystein Fruseth Christiansen, leder av velferdstinget Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Byggeprosjektet Røverdalen i Gjøvik har stått på vent siden 2018 på grunn av kostnadsrammen. Nå kan byggingen av disse studentboligene fortsette.

– Hvor viktig er denne saken for Velferdstinget?

– Det er en veldig viktig sak. Vi har jo en handlingsplan med ulike mål vi som arbeidsutvalg i velferdstinget ønsker å oppnå. Et av målene våre har vært å pushe på det med kostnadsramme som påvirker hvor mange boliger man kan bygge, sier Lise Haug Nilsen, medie- og koordineringsansvarlig i Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

 Lise Haug Nilsen, medie- og koordineringsansvarlig i Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Lise Haug Nilsen, medie- og koordineringsansvarlig i Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim sier dette har vært en prioritert sak for Velferdstinget.

Foto: Marthe Svendsen / NRK

Flere prosjekter har stoppa opp

Da studieåret starta i høst stod nesten 10.000 studenter fortsatt i kø for å få seg et sted å bo. Samtidig hadde studentsamskipnadene planer om flere studentboliger som de ikke fikk bygd.

Kostnadsrammen, altså prisen det kan koste å bygge én studenthybel, kunne ikke overstige 1 million kroner, dersom Staten skulle være med å støtte prosjektet. Men økte byggekostnader og generell pris- og lønnsvekst, gjorde at Studentsamskipnadene ikke greide å få prisen for en hybel så langt ned.

– Det har vi erfart ved at vi ikke har greid å få inn noen tilbud fra entreprenører som har ligget innenfor den ramma. Det har gjort at prosjekter, som egentlig var klare til byggestart, har stoppa helt opp, sier Aspås som bekrefter at SiT nå kan komme i gang med mange planlagte prosjekter.

Boligdirektør Lisbeth Glørstaf Aspås i SiT.

FORNØYD: Boligdirektør i SiT, Lisbeth Glørstad Aspås, sier de har jobba lenge mot departementet for å få justert kostnadsrammen for hybler.

Foto: Øystein Eugene Hermstad

Ønsker fart i bygginga

I statsbudsjettet for neste år ønsker regjeringa at disse prosjektene skal komme i gang igjen. Derfor foreslår den å øke kostnadsrammen til 1,45 millioner kroner per hybel.

Samtidig forutsetter regjeringa at husleia til studentene ikke skal øke vesentlig som følge av dette.

Les også Studenter over hele landet venter på studentbolig – her står flere ledige

Ine Othilie Been står på kjøkkenet i sin nye bolig på Moholt i Trondheim

– Vi ønsker å få fart på studentboligbygginga i Norge. Det er viktig for studentøkonomien og for studentvelferden, sier forskning- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe.

Målet er at antallet studentboliger som bygges skal opp fra rundt 1000, til 1600–1700 i året i åra som kommer.

– Økonomien i samskipnadene er god. De har over 5 milliarder kroner i egenkapital og de tjener gode penger.

Planlagte studentboliger i Nardovegen i Trondheim

BYGGER BOLIGER: Studentboligene på Nardo i Trondheim har vært planlagt lenge, men SiT har så langt ikke greid å få en entreprenør til å ta på seg prosjektet innenfor kostnadsrammen.

Foto: Agraff/Arkitekturfabrikken

– Blir bygd flere boliger

Studentsamskipnaden i Trondheim har studentboliger i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Med dagens nyhet vil de nå kunne sette i gang å bygge på Gjøvik.

– Nå har vi fått ei kostnadsramme som er mer i tråd med de reelle kostnadene i markedet. Det er viktig å si at den fortsatt er stram. Det skal være god bruk av statlige midler, sånn at man passer på at studentboligene blir så billig som mulig, sier Aspås.

Også i Molde er de helt sikre på at det nå vil bli bygd flere hybler.

– Slik rammen har vært i dag, så har den vært ei begrensning. Nå er jeg helt sikker på at det kommer til å bli bygd flere boliger, sier direktør, Bente Aure Myrstad i Studentsamskipnaden i Molde.

Les også Amalie frykter for studentenes psykiske helse

Student