Statnett vraker Siemens

Statnett utestenger Siemens fra å levere anbud til Statnett. Statnett har avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør til Siemens. Tross flere frister har ikke Siemens dokumentert at avvikene er rettet, opplyser de i ei pressemelding.