NRK Meny
Normal

Statnett holder liv i vindkraftprosjektet

Styret i Statnett går ett steg videre i arbeidet med å få på plass ei kraftlinje mellom Namsos og Åfjord.

Vindmølle på Bessakerfjellet i Roan

Det vil komme en beslutning om utbygging av vindkraftnettet i midt-Norge i løpet av våren 2016. Her er et bilde fra Roan.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Statnett-styret har fattet en investeringsbeslutning for delstrekningen Surna (Trollheim) - Snilldal (Snillfjord). Prosjektet vil være en del av strekningen Namsos-Åfjord-Surna, som skal legge til rette for store vindkraftprosjekter på Fosen og i Snillfjord.

– Vi går ut på markedet nå med en forespørsel til entreprenører, sier kommunikasjonssjef for region midt, Martha Hagerup Nilson.

Hun understreker at det ikke har kommet en endelig avgjørelse rundt utbygging av linja.

Martha Hagerup Nilson

Martha Hagerup Nilson er kommunikasjonssjef i Statnett region midt.

Foto: Statnett

– Den beslutningen vil bli tatt i løpet av våren 2016.

Avgjørende for vindkraft-utbygging

Store aktører har jobbet for å få på plass et gigantisk vindkraftprosjekt på Fosen og i Snillfjord. For at det skal være noe poeng med ei slik utbygging, må det bygges nye kraftlinje til disse områdene.

Statkraft meldte i juni at de trakk seg ut av vindkraftprosjektet, men ga senere samme måned prosjektet en ny sjanse. I oktober sa Statkraft, Agder Energi, NTE og TrønderEnergi at de var enige om å fortsette utredningen av vindkraftprosjektet på 1000 MW i Midt-Norge.

Trønderenergi er optimister

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, har tro på at vindkraftprosjektet blir gjennomført.

– Vi er optimister når det kommer til mer vindkraft i midt-Norge. Vi har sett lønnsomhet i prosjektet på Fosen hele veien, og det blir stadig bedre etter endringer i sommer, sier Gjersvold til NRK.

Han mener det vil bety enormt mye for regionen om prosjektet skulle bli en realitet.

– Det er et av de største fastlandsprosjektene i regionen noensinne, og er en investering på 15 milliarder i løpet av en femårsperiode. Det vil bety mye for industrien langs kysten, og det er en verdiskapning både på kort og lang sikt.

Mye arbeid gjenstår fortsatt

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold er optimist.

Foto: Anne Heidi Røstad

Gjersvold understreker at mye gjenstår før prosjektet kan gå i gang.

– Prosjektet skal testes i forhold til den nåværende krafprisen og framtidig kraftpris. Det er mange hinder igjen før vi kan starte. Men jeg har tro på prosjektet og er derfor optimistisk på at vi får det til. Men jeg kan kun uttale meg på vegne av TrønderEnergi, sier Gjersvold.

Men han tror ikke at ubehagelige budsjettoverraskelser blir det som eventuelt velter prosjektet.

– Når det gjelder vindkraft så er selve vindturbinene 60 prosent av kostnaden. Der er allerede prisen ferdig forhandlet. Sånn sett er det et veldig sikkert prosjekt sammenlignet med en del av det som er offshore.