Hopp til innhold

70 leger er på jobbjakt: – Har en følelse av at ting ikke blir bedre

En fjerdedel av legene ved St. Olavs hospital i Trondheim vurderer andre jobber på grunn av Helseplattformen.

St. Olavs Hospital i Trondheim ved vinterstid.

NEDSLÅENDE RESULTAT: Legeforeningen har gjennomført to undersøkelser og sammenlignet disse. En seks uker etter innføringen i november 2022 og en i mars i år.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Det kommer fram i en spørreundersøkelse Legeforeningen har gjennomført blant legene på sykehuset.

– Det er ganske nedslående resultater egentlig. Det er veldig mange fortvilte mennesker som har det trasig på jobb, sier Marit Sundset.

Hun er overlege og tillitsvalgt i Legeforeningen. I tillegg er hun prosjekttillitsvalgt i innføringsteamet for Helseplattformen ved sykehuset.

Totalt har 725 leger svart på den siste undersøkelsen. Det er nær halve legestaben ved St. Olav.

Halvparten av legene svarer at de vurderer å slutte, enten fordi de ønsker å bytte jobb eller gå av med pensjon tidligere enn planlagt. 10 prosent svarer at de aktivt leter etter ny jobb.

– Vi er bekymret for de ansatte på sykehuset som virkelig strever i en vanskelig situasjon, sier Sundset.

– De har det travlere enn før, de har i stor grad usikkerhet for om de gjør feil. De er veldig bekymret for pasientsikkerheten og de har en følelse av at ting ikke blir bedre heller.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Haster med en løsning

Sundset sier det er vanskelig å se lyset i enden av tunnelen, fordi det tar så lang tid før de ansatte opplever at ting endrer seg.

– Når vi har spurt «Hvordan er det nå i mars sammenlignet med i januar?» så sier de at de ikke merker noen bedring, sier hun.

Nær 60 prosent av legene sier at det ikke oppleves nyttig å melde inn feil de kommer over i journalsystemet.

Marit Sundset er prosjekttillitsvalgt i innføringsgruppa for Helseplattformen ved St. Olavs.

Marit Sundset er overlege og prosjekttillitsvalgt for innføringsteamet for Helseplattformen ved St. Olavs hospital.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK


– Det virker som det går så utrolig mye tid før vi får en bedre løsning, og det viser jo undersøkelsen også. Det haster med å få et bedre arbeidsverktøy enn det vi har i dag, fordi folk er skikkelig slitne og stresset i den situasjonen som er nå, sier hun.

Sundset forteller at bakgrunnen for undersøkelsen er å se hvordan de ansatte jobber i systemet og i hvilken grad de er tilfreds med arbeidshverdagen.

Hun legger til at de tillitsvalgte er bekymret for de ansatte ved sykehuset.

Har ikke råd til å miste så mange ansatte

– Det er ca. 70 leger som er på jobbjakt. Har sykehuset råd til det?

– Nei, det har de definitivt ikke. Det er jo rekrutteringsvansker i utgangspunktet, og jeg er redd for at St. Olav blir taper der. På grunn av alt det negative rundt innføringa av Helseplattformen, så vil kanskje folk søke seg til andre sykehus enn akkurat til St. Olav, sier Sundset.

– Og det er mange små spisskompetansemiljøer som ikke tåler å tape en eneste ansatt, legger hun til.

Administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved er ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen.

Grethe Aasved

Administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved, sier hun kjenner seg godt igjen i det som beskrives i undersøkelsen.

Foto: Morten Waagø / NRK

– Jeg kjenner veldig godt igjen den måten de opplever å være på jobb på. Den lojaliteten de har til pasientene, det at de føler at de jobber tungt og ikke har et verktøy som er trygt nok.

Likevel ønsker hun å presisere at det går bedre på noen områder.

– Vi ser jo at det går bedre med pasientsikkerheten og at det er færre uønskede hendelser. Så jeg er aller mest bekymret for de ansatte, for de kan ikke fortsette å jobbe sånn som de gjør nå.

I undersøkelsen svarer 40 prosent at de har fått helseproblemer relatert til arbeidspress de siste to månedene.

Aasved legger heller ikke skjul på at det har vært utfordrende å stå i jobben.

Det er en veldig krevende situasjon å stå i, også for meg personlig.

Hun legger til:

Det er ikke alt jeg rår over, men de skal være trygge på at jeg gjør alt jeg kan for at de skal få det bedre. Men jeg er veldig bekymret for de ansatte.

Les også: Starter ekstern evaluering av Helseplattformen

Gjør sekretærarbeid

I undersøkelsen kommer det også frem at det er et økende antall leger som gjør arbeid som tidligere ble gjort av sekretærer.

– 77 prosent tror jeg det var som svarte at de gjør sekretærarbeid i større grad enn før, sier Sundset.

Hun forteller at også sekretærenes arbeidsrutiner har blitt mer komplisert.

– Sekretærene er der nok, men det at man ikke har hatt kontroll på logistikken, ventelister, hvordan kommunikasjon inn og ut av sykehuset foregår gjør at alle jobber mye mindre effektivt enn tidligere.

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

Både tillitsvalgte og administrerende direktør ved St. Olav er bekymret for de ansatte.

Foto: Morten Waagø / NRK

Hun legger til at det er svært arbeidskrevende å måtte dobbeltsikre at informasjonen til pasientene kommer frem.

Sundset forteller også at den faglige utviklingen blir satt til side fordi helseplattformen og innføringen krever alt fokus.

– Det går ikke minst utover assistentlegene som er i et utdanningsforløp og angir at de blir forsinket på grunn av innføringa av Helseplattformen.

Aasved er bekymret for den videre rekrutteringen til St. Olav.

Jeg har ikke hørt så mye om de som vil slutte, men rekrutteringen med å få leger til å søke seg til St. Olav er jeg bekymret for.

– Når det gjelder løsningen så må det være høyeste prioritet å få kontroll på kommunikasjonen rundt pasientene. At de ansatte vet at opplysningene de gir kommer fram dit de skal, at man kan være trygg på det. Så må vi ha kontroll på ventelister og fristbrudd. Det er for meg førsteprioritet.

Les også: Skylder på brukerne for at over 16.000 brev ikke kom frem