Hopp til innhold

Sintef skal forske på hva som gikk feil med Helseplattformen

Dybdeintervju med helsepersonell på St. Olavs hospital skal gi svar på hva som eventuelt kunne vært gjort bedre da det nye journalsystemet Helseplattformen ble tatt i bruk.

St. Olavs hospital

I forrige uke ble det avdekket at tusenvis av brev fra St. Olavs hospital ikke kom fram til mottaker. Det preger stemningen blant dem som nå jobber for å innføre det nye journalsystemet, sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen.

Foto: Roger Myren

Nye feil i pasientjournalen på St. Olavs hospital skal avverges og testing pågår, sa ledelsen i Helseplattformen under et styremøte tirsdag kveld.

Styret var samlet for å diskutere hvem som skal konstitueres som administrerende direktør i Helseplattformen, etter at Torbjørg Vanvik trakk seg med umiddelbar virkning torsdag i forrige uke.

Det ekstraordinære styremøtet ble lukket for media da dette ble tatt opp. Styrets leder og nestleder får nå fullmakt til å ansette ny konstituerende direktør.

Samtidig er Sintef i gang med dybdeintervju av helsepersonell ved St. Olavs. Forskerne skal følge innføringa av Helseplattformen i Midt–Norge for å lære av eventuelle feil som gjøres, skriver Dagens Medisin.

Helseplattform må teste mer

I forrige uke ble det kjent at 16.438 brev fra St. Olavs hospital ikke har kommet fram til mottaker.

– Vi er lei oss for de siste begivenhetene. Det er bekymringsverdig at helsepersonell ikke føler seg trygg på løsningen etter innføringen av Helseplattformen. Det sa viseadministrerende direktør Christer Mjåset i Helseplattformen under møtet.

– Den tilliten må vi få gjenopprettet. Løsningen er omfattende testet, men den er ikke godt nok testet på enkelte områder. Det er en sterk vilje i organisasjonen til å jobbe med å rette opp dette og forebygge at det skjer feil igjen, sa Mjåset.

Sykehusdirektør Grethe Aasved sier at det skaper mye bekymring og uro at det fortsatt er feil og mangler i systemet, fire måneder etter at Helseplattformen ble innført.

St. Olavs

Ekstra ventetid for pasienter ved St. Olavs hospital etter innføringen av ny og felles pasientjournal.

Foto: Jøte Toftaker

Krevende situasjon

Aasved sier at situasjonen fortsatt er svært krevende for sykehuset. Nå går en gruppe på ti legespesialister gjennom brev som har kommet på avveier.

  • En gjennomgang av 6216 brev har avdekket at 21 brev inneholder informasjon, der forsinkelser kan ha medført konsekvenser for oppfølging av pasientene, står det i ei pressemelding.
  • St. Olavs hospital har også organisert en egen oppfølging av de 3400 henvisningene som ikke har kommet frem til behandler. Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av denne svikten.
  • Helse Midt–Norge har vedtatt en systemrevisjon av Helseplattformen. Styret ved St. Olavs hospital ba mandag om at dette skjer så snart som mulig, for å avklare om det fortsatt er risiko for svikt med interne og eksterne brev som ikke kommer fram.

– Det er bekymringsfullt at brevene ikke har kommet frem. Heldigvis ser vi at mange pasienter likevel er ivaretatt gjennom annen kommunikasjon, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Sykepleier Anne Cath. Meese, sykehusdirektør Grethe Aasved, sykepleier Ida Grimstad og lege Magnus Amdam ser på en dataskjerm på akuttmottaket ved St. Olavs hospital.

USIKKERHET: Feil i Helseplattformen skaper usikkerhet blant ansatte. Her ved en dataskjerm på akuttmottaket på St. Olavs.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forskning pågår

Forskere fra Sintef skal følge innføringen av Helseplattformen fram til 2025 for å finne ut hva som kan gjøres bedre.

På sikt er målet å kunne overføre lærdom til andre store, dyre og kompliserte IT-prosjekter som skal tas i bruk i Norge.

– Det er viktig å få førstehåndskunnskap, for det kan være vanskelig å skjønne hva som faktisk skjer ut fra medieomtalen. Det har vært utrolig mye oppstyr og fakkeltog. Vi prøver å innta en nøytral holdning, sier forskningsleder i Sintef, Line Melby til Dagens Medisin.

Helseplattformen, opplæring på St. Olav

Opplæring i forbindelse med innføring av Helseplattformen på St. Olavs. Forskere ved Sintef skal forske på innføringen og intervjuer også ansatte.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK