Hopp til innhold

Foreløpig tilsynsrapport: Helsetilsynet krever strakstiltak ved St. Olavs hospital

Tilsynet mener Helseplattformens mangler går ut over sykehusets evne til å gi forsvarlig helsehjelp.

St. Olavs hospital

KRITISK: Helsetilsynet opplever enkelte forhold ved St. Olavs hospital som kritiske.

Foto: Bent Lindsetmo

Det kommer fram i en foreløpig rapport fra Helsetilsynet, som NRK har fått tilgang til.

«Vi oppfatter enkelte av forholdene vi har avdekket som kritiske ... og som må rettes for å ivareta kravet til forsvarlige tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven §2-2» heter det i rapporten.

Disse problemene trekkes fram:

  • Låst journal ved samtidig bruk
  • Manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne
  • Legemiddeladministrasjon

​ – Jeg er fornøyd med at tilsynet har identifisert de samme områdene som kritiske, som ledere og ansatte på St. Olav har gjort. Det betyr at vi har en samstemt opplevelse av situasjonen, og understreker viktigheten av at forbedringer og rettinger skjer så raskt som mulig.

Det sier direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, i ei pressemelding.

Statens helsetilsyn ønsker ikke kommentere innholdet i rapporten per nå.

Tilsynet ved sykehuset startet forrige uke.

Grete Aasved, direktør St. Olavs hospital

Grete Aasved er direktør ved St. Olavs hospital.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Les også: Åpner tilsyn mot St. Olav: – Helseplattformen kan ha gått ut over liv og helse

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag
Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag

«Kritiske forhold»

Ifølge rapporten mener Helsetilsynet at utfordringene truer pasientsikkerheten ved både St. Olavs og virksomhetene sykehuset utveksler informasjon med.

«Vi legger til grunn at utfordringene i stor grad allerede er kjent for helseforetaket og Helse Midt-Norge RHF. Ut fra alvoret i situasjonen finner vi likevel grunn på å påpeke behovet for at de nevnte forholdene rettes snarest mulig»

Helsetilsynet ber om at lederne ved St. Olavs hospital kommer med en tilbakemelding på rapporten innen 1. mars.

«Uavhengig av helseforetakets tilbakemelding på foreløpig rapport ber vi om at ledelsen ved St. Olavs iverksetter strakstiltak for de kritiske forholdene som er avdekket i tilsynet», skriver de.

– Vi gjennomgår nå den foreløpige rapporten, og skal gi Helsetilsynet vår tilbakemelding på den innen 1. mars, sier Aasved i pressemeldingen.

Les også: Prøvesvar over to måneder forsinka – viste seg å være benkreft

St. Olavs hospital
St. Olavs hospital

Peker på Helse Midt-Norge

Tilsynet skriver at de opplever at Helseplattformen har satt St. Olav i en krevende posisjon.

«Helse Midt-Norge RHF har som eier av både Helseplattformen AS og St. Olavs hospital, etter vår vurdering en bedre posisjon for å kunne bidra til raskere feilretting og utbedring av løsningen.»

De mener ifølge rapporten at Helse Midt-Norge kan bidra til å redusere faren for at sykehuset må gjennomføre pasientbehandlinger med kjente risikoer uten å kunne gjøre gode nok tiltak.

NRK har vært i kontakt med Helse Midt-Norge, som ikke vil kommentere rapporten før den er helt ferdig.

Les også: Aasved om Helseplattformen: – Hadde vi visst dette, hadde vi bedt om utsettelse

St. Olavs hospital
St. Olavs hospital

Les også: Kritiserer Kjerkol for å «gjemme» seg bak helsedirektører

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol