Hopp til innhold

Staten blar opp til rasrammet kommune

Staten betaler Namdalseid kommune 25 millioner kroner for oppryddingen etter raset i strandsonen i januar. Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad jubler over pengene.

Statland

Flodbølgen raserte strandsonen på Statland 29. januar i år. Nå får kommunen statlige penger til oppryddingen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Ordfører i Namdalseid, Steinar Lyngstad

Ordfører Steinar Lyngstad er fornøyd med bidraget fra staten.

Foto: Namdalseid kommune

Dermed får kommunen de pengene det ble søkt om til opprydding og gjenoppbygging av infrastruktur, skriver Namdalsavisa .

– Nå får vi kompensert for de reelle utgiftene vi har hatt etter raset, og det er veldig gledelig, sier ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune til NRK.

Utfordrende arbeid

Raset og den påfølgende flodbølgen som gikk 29. januar raserte hele strandsonen på Statland , og både veger og bygninger ble ødelagt. I høst startet oppryddingsarbeidet, og det har vært utfordrende.

– Etter planen skulle entreprenøren være ferdig i månedsskiftet november-desember, men nå viser det seg at arbeidet ikke vil bli ferdig før i januar. Det har vært utfordrende å samle opp alt avfallet og sortere det på riktig måte. Dette arbeidet hadde et større omfang enn vi trodde, sier Lyngstad.

Namdalseid kommune må betale en egenandel på 400.000 kroner, men det var som forventet.

– Vi åpner også opp for at det kan komme en ny søknad om penger hvis arbeidet koster oss mer enn beregnet, forteller ordføreren.

Ruster opp veger

Til våren starter arbeidet med å ruste opp og bygge nye veger både for kjøretøy, og for syklende og gående.

– Vi har mye arbeid foran oss mellom Langvika og Sagvika, og ned til Sjøtrøa må vegen rustes opp. Vi regner med at vi skal bli ferdig med dette arbeidet i løpet av neste år, mener Steinar Lyngstad.

Når det gjelder byggingen av fritidsboliger i strandsonen og salget av disse, har dette stoppet opp inntil videre.

– Vi venter på en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat om grunnforholdene i området. Utbyggingsselskapet vil ikke foreta seg noe før denne rapporten er klar. Her kan det bli snakk om ytterligere sikringstiltak, sier Steinar Lyngstad.

Siste fra Trøndelag