Hopp til innhold

Spennende prøveboring etter gass

Oljeselskapet Total er nå i gang med testboring på Victoria-feltet. Gassfeltet er det antatt største som ikke er utbygd på norsk sokkel.

Det er den første av tre avgrensningsbrønner som nå bores i Victoria-feltet i Norskehavet. Målet er å få et bedre bilde av størrelsen på feltet som er anslått til rundt 100 milliarder kubikkmeter gass, 5000 meter under havbunnen.

– Dette er veldig spennende. Noe lignende har ikke vært gjort på norsk sokkel tidligere, sier Ottar Minsaas, rådgiver i Total.

Han tenker da spesielt på forholdene på feltet.

– Vi har boret under like høyt trykk tidligere, men ikke under så høy temperatur. Til tross for utfordringene er forventningene store. Feltet er på rundt 150 kvadratkilometer, og den første boringen viste at det var gass gjennom hele reservoaret.

Det er satt av drøyt seks måneder til boringen, hvorav halvparten vil gå med til produksjonstesting for å finne ut om det lar seg gjøre å utvinne gassen.

Hvor gassen eventuelt skal føres til fastlandet er ikke bestemt. Lauvøya i Vikna, som også vært aktuell som mottakssted ved tidligere funn, kan være et alternativ.