Spår billig strøm i fem år

– Strømprisen vil holde seg lav de neste fem åra, sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen.

Mange binder strømprisen

Forbrukerne kan regne med lav strømpris de neste åra.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Etter flere år med høye strømpriser forventer flere kraftanalytikere langt lavere priser de neste åra helt fram til 2017.

Billigere strøm

Deler av vinteren 2010/ 2011 var gjennomsnittsprisen 50 øre per kilowatt time. En måned var gjennomsnittsprisen hele 66 øre per kilowatt time.

Så høye priser blir det ikke de fem neste åra, mener kraftanalytikere.

– Vått vær har ført til veldige lave strømpriser i 2012. Strømprisen dette året er på vel 23 øre per kilowatt timen. De neste fem åra vil strømprisen fortsette å være lav og på rundt 30 øre per kilowatt time. Det er fortsatt en lav strømpris sammenlignet med det vi har sett for noen år siden, sier kraftanalytiker i Markedskraft, Olav Johan Botnen til NRK.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Markedskraft spår lave strømpriser de neste åra.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen spår lave strømpriser de neste åra.

Foto: Markedskraft

Industrien trenger mindre kraft

Han sier at en viktig årsak til at det forventes lave strømpriser de neste åra er at industrien bruker mindre strøm i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Dette gjelder blant annet smelteverk og treforedlingsindustrien.

I tillegg er svenske kjernekraftverk i ordinær drift igjen etter tre år med driftsproblemer. Lave priser i kullkraftverk og på CO2 kvoter virker også inn på strømprisen.

– Siden 2008 har kraftforbruket i Norden blitt redusert med hele seks prosent. Det vil si 25 TWH, sier Botnen.

Sikre prognoser

– Hvor sikre er prognosene om en lav strømpris til 2017?

– De er relativt sikre, og man ser ingen grunn til at konjunkturene snur med det første, sier kraftanalytikeren.

Dette får konsekvenser for forbrukerne.

– De får jo glede av kraftoverskuddet i form av lave strømpriser. Så skal vi jo også huske på at det nå bygges ut mye vindkraft de neste fem til ti åra, og også dette vil bidra til mer kraft, sier Botnen.

Men for kraftselskapene betyr dette langt lavere inntekter de neste åra.

– Dette vil barbere vekk mye av overskuddet til kraftselskapene. De neste fem til seks åra blir det betydelig lavere inntekter enn vi har vært vant til de siste åra, sier Botnen.

Mild vinter

Mildt vær nå i november bidar til lavt strømforbruk og lave priser.

– Vinteren har definitivt ikke kommet. Dermed blir det mindre tapping fra kraftmagasinene. Det får konsekvenser her og nå, men også for resten av vinteren, sier kraftanalytiker i Markedskraft, Olav Johan Botnen til NRK.

Strømprisen i dag 14. november er gjennomsnittlig på vel 25 øre per kilowatt time.