Hopp til innhold

Helsearbeidere syke av søvnmangel

En ny norsk-amerikansk studie viser at for lite søvn og fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Spesielt blant kvinnelige helsearbeidere er risikoen stor, mener forskere.

Trøtt kvinne

Lite søvn og fysisk aktivitet, øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Kvinnelige helsearbeidere er i risikogruppen, mener forsker.

Foto: Colourbox.com

– Det er en yrkesgruppe som har mye søvnproblemer, fordi det er mye skiftarbeid som forstyrrer døgnrytmen. Det har ganske stor betydning for hvordan du sover over tid, sier forsker Henrik Børsting Jacobsen.

I dag jobber han som forsker ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Studien ble gjennomført mens han jobbet for NTNU i et samarbeid med Harvard-universitetet i USA.

– Vi har sett på hvordan hjerte- og karsykdom utvikler seg blant kvinnelig helsearbeidere gjennom det å ha for lite søvn, bevege seg for lite eller å være for mye stresset på jobb, sier Jacobsen.

Forsket på amerikanske sykepleiere

Henrik Børsting Jacbosen

Lite søvn og fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, sier forsker Henrik Børsting Jacobsen.

Foto: Tora Krogh / NRK

Ved to anledninger med cirka to års mellomrom samlet forskerne inn spørreskjemadata fra 99 personer som jobbet på et stort sykehus i Boston i USA, og ved den siste anledningen ble det også tatt blodprøver og målt høyde, vekt og blodtrykk.

Ved starten av studien oppgav 63 % av deltakerne søvnmangel i løpet av de siste fire ukene, mens 41 % oppfylte ikke minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet hver uke.

To år senere viste det seg at helsearbeiderne som oppgav problemer med søvnen og/eller utilstrekkelig fysisk aktivitet scoret signifikant høyere på risikovurderingen for hjerte- og karsykdom enn resten av deltakerne.

– Hvis du sover mindre enn seks timer eller får avbrutt søvn, og du trener mindre enn 150 minutter i uka, øker risikoen for hjerte- og karsykdom, sier forskeren.

Ikke like farlig med arbeidsstress

I lang tid har arbeidsstress vært sett på som en utløsende faktor for sykdommer. Men forskningen her viser at det er andre faktorer som spiller en større rolle.

– Arbeidsstress har lenge vært en dominerende faginnspill som sier det er veldig farlig. Vi fant ut at mer klassiske faktorer som det å ikke sove eller trene nok betyr mye mer for helsa.

Jacobsen sier alle tre faktorer naturligvis kan ha en sammenheng.

– Men effekten av for lite søvn og for lite trening er mye sterkere enn arbeidsrelatert stress, sier han.

Liten forskjell på USA og Norge

Selv om studien ble gjennomført i USA, mener Jacobsen at forskningen er relevant for norske helsearbeidere.

– Det er sykepleiere i et vestlig land som ligner på Norge. Det er likt i forhold til arbeidsoppgaver, lønn og skiftarbeid.

Tipset er også klart for hva man skal gjøre, for å slippe økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Man må sørge for å være i mer fysiske aktivitet utenom jobb, og at du får nok tid til å sove. Det er også viktig å sette av tid til god søvn, sier Jacobsen.

– Bekymringsfullt

Solveig Kopperstad Bratseth

Solveig Bratseth liker ikke det forskningen forteller.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

Solveig Kopperstad Bratseth er nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun liker ikke det hun leser i rapporten.

– Dette er bekymringsfullt, og noe som understreker tidligere rapporter som forteller det samme. Dette må sees nærmere på med tanke på arbeidsbetingelser og turnusordninger til helsearbeidere.

Bratseth mener politikerne må lytte mer til forskningsrapportene.

– Vi vet vi må jobbe 24/7 hver dag hele året. Vi er opptatt av at vi må ha gode arbeidstidsordninger for dem som må jobbe skift. Vi jobber for å få arbeidsgiverne, myndighetene og politikerne til se forskningen som viser hvor skadelig turnusjobbingen er.