NRK Meny
Normal

Søker om bompenger til lakseveien

Sør-Trøndelag Fylkesting har vedtatt å søke bompengefinansiering for bygging av ny Rv 714 til Hitra gjennom Snillfjord.

Laksetransport på Rv 714

Riksveg 714 er den viktigste vegstrekningen for transport av oppdrettsfisk.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Fylkestinget har mot Fremskrittspartiets stemmer vedtatt å søke bompenge-finansiering av ny vei til Hitra/Frøya gjennom Snillfjord.

Fylket har også vedtatt å forskuttere utbyggingen med 45 millioner kroner, slik at bygging av ny veg kan starte allerede til våren.

- Det er en gledens dag for både lokalbefolkningen langs vegen, og for hele regionen at vi nå vil bygge denne veien, sier Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Saken fortsetter etter bildet.

Pengevei

Kart riksveg 714

Den nye vegtraséen skal fjerne mange farlige svinger og bakker på Norges lakseveg nummer én.

Foto: Statens Vegvesen

Riksveg 714 er en av de minst farbare vegene i landet i forhold til verdien av transporten som går her.

Hver femte oppdrettslaks som forlater kongeriket kjøres ut på de 40 daglige trailerlassene langs denne trange og svingete vegen. Årlig eksporteres laks for minst 3 milliarder kroner her.

Hver vinter er vegen stengt nesten hver dag på grunn av vogntog som kjører av vegen elelr står fast på det glatte føret.

7,5 meter bred

Den nye vegen vil bli 7,5 meter bred, og få en tidsriktig standard mht. kurvatur og
stigningsforhold, en vesentlig forbedring fra dagens vegstandar. Vegen kniper inn 12,5 av de 58 kilometerne fra Stokkhaugen til Sunde. Dette betyr 13 minutter kortere kjøretid for personbiler og vesentlig mer for større kjøretøyer.

Torsdag skal første del av ny trase (Stokkhaugen - Bjørnli) opp til endelig behandling i kommunestyret i Snillfjord.

Her foreslår vegvesenet ny vegføring:

• Utretting av skarp sving i Vinterdalen ca. 1 km nordvest for Stokkhaugen
• Utretting av skarpe svinger ved Våddåosen ved kryss med fv 301 til Kyrksæterøra. Her er det planlagt en kort tunnel
• Omlegging av veg med bl.a. to tunneler forbi Snilldalen. Lengde omlegging, ca. 2,5 km.

Saken fortsetter etter bildet

Bygges oppå vannkilde

Vogntog i snøen

Hver vinter står vogntog fast i snøen nesten daglig på Rv 714. .

Foto: MMS-foto: Petter Vidar Vågsvær

Ved den bratte og svingete Ulvstubakken (også kjent som Bergsbakken) har de geotekniske undersøkelsene påvist kvikkleire, som gjør at vegframføringen må justeres.

Vegen må derfor legges rett over et oppkomme som utgjør drikkevannsskilden til Krokstadøra, kommunesenteret i Snillfjord. Løsningen blir å bore dypere etter vann for å sikre vannkvaliteten.

De to andre parsellene som skal godkjennes er Melvatnet – Mjønes og Mjønes – Vasslag. På denne siste strekningen er Multiconsult leid inn til å stå for reguleringsarbeidet. De har blitt ganske mye forsinket, etter at geotekniske undersøkelser også her har påvist forekomster av kvikkleire i traséen.

Ferdig først i 2024

– Jeg håper folk viser tålmodighet ved de anleggsarbeidene som må foregå, sier Svein Stoknes, som er Statens vegvesens prosjektleder for hele Laksevegen.

– De ulike parsellene åpnes for trafikk fortløpende etter som vi blir ferdige med dem.

Statens Vegvesen har lagt opp til at hele strekningen skal være ferdig utbygd i 2024. Da er det lagt inn en pause på seks år for å samle opp bompenger til hele utbyggingen. Men vis finansieringen kommer på plass slik at man slipper å ta pauser, lover Svein Stoknes å knipe inn en fem-seks år.

- Hvis byggingen kan foregå kontinuerlig vil vegen kunne stå ferdig i 2018, sier Stoknes.

Video fra Trøndelag

Mandagens Midtnytt (18.45) kom ikke på lufta til vanlig tid på grunn av tekniske problemer. Men her kan du blant annet se nytt fra Sørlia-rettssaken, travbaneflytting og badekarpadling.
Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.