Smilefjes i massevis

Nesten 400 restauranter i Midt- Norge er kontrollert. Bare 1 prosent av de fikk et surt fjes.

Smilefjeskampanjen er en suksess
Foto: Brage Stenberg Johnsen / NRK

Nesten 80 prosent fikk smilefjes, stort eller lite.

- Når vi nå oppsummerer halvveis så kan det virke som virksomhetene er mye raskere til å ordne opp i feil og mangler enn tidligere. Vi ser også en tendens til at når vi starter i et område så er de nærliggende virksomhetene i samme område raske til å forberede seg til vi kommer.

Det forteller Kjell Løvik, mediekontakt i Mattilsynet Midt-Norge. Erfaringene halvveis er gode og inspektørene som deltar i prosjektet opplever at næringen og publikum ser positivt på en slik ordning.

I en spørreundersøkelse svarer rundt 80 prosent av de spurte at de nå vil se etter smilefjesene, og at de vil gå et annet sted dersom det henger et surt fjes på døra.

 

Nye kontroller

Nå som julebordssesongen er i gang, er det tid for at spisestedene får besøk av kontrollørene igjen.

- Prosjektet går nå inn i siste halvdel og nye runder i samtlige restauranter står for døren. Noen av disse besøkene vil komme i forbindelse med julebordavviklingen. Vi regner med å ha en evaluering klar i løpet av første halvår 2008.

 

Holdt på i et halvt år

1. juni startet Mattilsynets prosjekt, hvor de skulle bedømme spisestedenes kvalitet, og vise resultatet ved hjelp av blide og sure fjes. Midt-Norge ble valgt som prøvekanin i første omgang.

Et halvt år etter er de kommet halvveis i prosjektet, og kundene skal nå enkelt kunne vurdere kvaliteten på spisestedet når de kommer inn døra:

- Når kunden kommer inn på et spisested vil en kortfattet tilsynsrapport henge like innenfor inngangen, og der vil også de fire siste smilefjesene stå, sier seniorrådgiver Geir Smolan i Mattilsynet.

Ordninga kan etter hvert bli innført i hele landet.

 

 

Dette symbolet viser at restauranten har gode rutiner og god hygiene.
Foto: Mattilsynet