Hopp til innhold

Slipper å betale 220 millioner

Konkurransetilsynet har ilagt Veidekke og NCC gebyrer på henholdsvis 220 og 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid under asfaltanbud i Trøndelag. Men Veidekke slipper å betale.

Innrømmer prissamarbeid på asfalt

NCC og Veidekke har tidligere innrømmet prissamarbeid på asfaltkontrakter.

Foto: NRK

Etter varsel fra Veidekke i 2010 avslørte Konkurransetilsynet et ulovlig prissamarbeid i Trøndelag mellom de to største aktørene i asfaltbransjen.

De to bedriftene, som egentlig er konkurrenter, delte markedet mellom seg ved å gjøre hemmelige avtaler om prissetting på oppdrag.

De ble altså i det skjulte enige om hvilke priser hver av dem skulle gi på de enkelte anbudene.

Det ble allerede i 2011 avklart fra Konkurransetilsynet at det omfattende prissamarbeidet var ulovlig, og at det ville foreligge store bøter for brudd på konkurranseloven.

Slipper å betale 220 mill

I dag er beløpene endelige, melder Konkurransetilsynet i en pressemelding.

NCC må betale gebyr på 140 millioner kroner. Veidekke var den som varslet konkurransetilsynet om samarbeidet – og slipper derfor å betale sin bot på 220 millioner kroner.

– Svært vanskelig å avsløre

At Veidekke slipper å betale boten kommer av ordningen med amnesti i konkurransesaker. Det innebærer at en bedrift kan unngå gebyr ved å være den første som varsler Konkurransetilsynet om at den deltar i et ulovlig samarbeid.

Konkurransekriminalitet er svært vanskelig å avsløre. Ordningen med amnesti har avgjørende betydning for vår mulighet til å avdekke saker om skjult samarbeid mellom konkurrenter, sier konstituert juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet til NTB.

– Grovt brudd

Det ulovlige samarbeidet skal ha pågått over tretten år, fra 1996 til 2009. Da saken ble kjent innrømmet en tidligere distriktsleder i Kolo Veidekke hemmelige møter med konkurrenten NCC Roads.

– Dette er et grovt brudd på konkurranseloven, og vi har derfor ilagt høye gebyrer, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Les mer: Stengt ute fra asfaltoppdrag

Beklager lovbruddet

Veidekke opplyser i en børsmelding at selskapet beklager bruddet på konkurranseloven, men sier de er tilfreds med konklusjonen om at lovbruddet ikke er et utslag av en ukultur i selskapet.

– Etterforskningen har bekreftet at det er én person som alene står bak ulovlighetene, og vedkommende er ikke lenger ansatt i selskapet, sier konsernsjef Terje R. Venold til NTB.