Hopp til innhold

Skyter jervunger

Naurvernforbundet i Nord-Trøndelag reagerer kraftig på at miljømyndighetene tillater at jerv med unger avlives.  

Jervunge er avlivet.

Naturvernforbundet krever nå møte med mijøvernministeren om rovdyrforvaltningen.

- Jerven bør beskattes, men jervunger i hi bør ikke avlives som nå. Det er på tide at miljømyndighetene støtter og utvikler den vanlige jervejakten slik at dette unngås, sier leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Per Flatberg.

Skyter jervunger

Jegerne må først grave seg inn i snøen,  og innenfor i hiet ligger jerveungene helt ubeskyttet. Videobilder NRK har tilgang på viser at jaktlaget skremte bort mora.  I år kan 18 jervunger bli avlivet i Norge, fem av dem i Trøndelag.

Få liker denne jaktformen, Heller ikke Direktoratet for naturforvaltning som likevel åpner for dette år etter år. Men jervskadene øker i omfang.

                            

Jervehiet graves fram fra snøen.

 

                             

Jervunger er funnet i hiet og skutt.