Hopp til innhold

Antirasistisk Senter skuffet over voldstiltale

Jakob Kuteh ble angrepet og banket opp på gata i Verdal. Selv mener han at volden skyldes rasisme, men politiet finner ikke grunnlag for det. Antirasistisk Senter mener tiltalen i saken er oppsiktsvekkende.

Jakob Kuteh

Jakob Kuteh ble liggende skamslått i sin egen seng etter at han ble banket opp utenfor huset sitt i Verdal i vinter. To menn er tiltalt for legemsfornærmelse i saken.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Rune Berglund Steen byline

MÅ REAGERE PÅ HAT: Rune Berglund Steen ved Antirasistisk Senter mener Kuteh-saken er et klart eksempel på hatkriminalitet.

Foto: Antirasistisk senter

– Overfallet på Kuteh er et av de styggere vi har hatt nylig. Her ser det ut til at det ikke finnes noe annet motiv enn at gjerningsmennene ikke likte at dette var en mann med mørk hud, sier leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, til NRK.

I går ble det kjent at tiltalen i den mye omtalte Kuteh-saken er klar. To menn er tiltalt for legemsfornærmelse, men påtalemakten reiser ikke tiltale etter «rasistisk motiv» som skjerpende omstendighet.

Dette synes Steen er oppsiktsvekkende.

– Hvorfor ble Jakob Kuteh angrepet hvis det ikke var på grunn av dette, spør Steen, som mener vi da står igjen med en motivløs forbrytelse.

Slått og sparket

Jacob Kuteh

BLE OVERFALT: Jakob Kuteh mener han ble utsatt for rasistisk vold, men påtalemyndigheten finner ikke grunnlag for å bruke rasismeparagrafen i tiltalen mot to menn. De er tiltalt for legemsfornærmelse.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Det var 15. februar i år at Jakob Kuteh (53) fra Verdal ble banket opp utenfor huset sitt etter å ha kjørt kona på jobb tidlig om morgenen.

53-åringen har forklart at han uten forvarsel ble angrepet av flere personer, slått og sparket, kastet i bakken og skjelt ut.

– De ropte at de ikke likte innvandrere, og at de ikke vil ha innvandrere i Verdal, sa Kuteh til NRK etter hendelsen.

Kuteh, som opprinnelig kommer fra Liberia, har bodd i Verdal i ti år. Han har jobbet i barnehage og skal være godt integrert i lokalsamfunnet.

Han mener selv at overfallet var rasistisk motivert. I flere medier har han uttalt at personene som angrep ham ropte «Vi hater dere og vi skal ta dere».

– Klart straffeskjerpende

Fakkeltog mot vold i Verdal

FAKKELTOG: Overfallet på Jakob Kuteh fikk stor oppmerksomhet. I Verdal gikk flere hundre i fakkeltog mot vold og for å vise støtte til sambygdingen.

Foto: Terje Næss

Saken om firebarnsfaren som ble banket opp, vakte oppsikt over hele landet.

Fakkeltog mot vold ble arrangert både i Oslo og i hjembygda, der flere hundre møtte opp for å markere sin avsky.

Antirasistisk senter mener det er alvorlig når rasisme som skjerpende omstendighet ikke omfattes av tiltalen.

– Enten så tror ikke politiet på Jakob Kuteh, noe som i seg selv er utrolig, eller så skjønner ikke politi og påtalemakt hva tanken bak lovverket er, sier Steen.

Han viser til straffelovens paragraf 232 tredje punkt som sier:

«…Ved avgjørelsen av om andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det legges vekt på om overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person, om den er rasistisk motivert, om den er skjedd uprovosert, om den er begått av flere i fellesskap, og om den har karakter av mishandling.»

– Loven sier at hvis motivet for eksempel har noe med hudfarge å gjøre, så skal det være straffeskjerpende. For meg ser dette ut som et klassisk eksempel på når det skal være straffeskjerpende, sier Steen.

Ikke bevis for rasisme

Påtalemyndigheten finner ikke grunnlag for det i tiltalen og kan ikke føre bevis for at angrepet på Kuteh var rasistisk motivert.

– Jeg kan ikke kommentere annet enn at saken er etterforsket av politiet, og på bakgrunn av den og de bevis som foreligger, har påtalemyndigheten truffet sin avgjørelse, sier politiadvokat Trude Skogen ved Nord-Trøndelag politidistrikt til NRK.

Saken er også vurdert av statsadvokaten nettopp fordi blant annet rasisme har vært tema i saken.

Leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, mener Kutehs forklaring settes til side.

– Én mann blir banket opp av flere. Politiet har hans vitnesbyrd, og det var veldig tydelig. Har man tilsidesatt denne forklaringen synes jeg det opereres med en bevisterskel som i mange tilfeller blir umulig å følge.

– Det skal ikke være slik at det skal bevises at disse personene har rasistiske holdninger. Det du trenger å bevise er at de ikke hadde noe annet motiv, mener Steen.

Politiadvokaten utelukker ikke at rasisme blir et tema under rettssaken. Både fornærmede, de tiltalte og vitner skal forklare seg. Skogen legger til at retten kan komme til en annen avgjørelse.

– Det er tingretten som avsier dom i saken, og dersom retten finner det bevist at saken rammes av paragraf 228 jf. 232, så kan retten domfelle for det uavhengig om det er en del av tiltalen.

Uheldig signal

Antirasistisk Senter mener påtalemyndighetens tiltalebeslutning sender et uheldig signal.

– Den sender et uheldig signal til allmennheten om at man ikke helt skjønner problemet og tar det på alvor. Samtidig sendes det et veldig dårlig signal til offeret for slik kriminalitet. Dette kan oppleves som en ny urett, mener Steen.

Kutehs bistandsadvokat Anders Kjøren vil ikke kommentere verken tiltalen eller uttalelsene til Antirasistisk Senter.

– Jeg har snakket med min klient og vi vil i løpet av helga gå gjennom tiltalen sammen. Det blir derfor ikke riktig å kommentere saken nå, sier Kjøren til NRK.

Det er satt av to dager til saken, som kommer opp i Inntrøndelag tingrett 11. og 12. desember.