Skansen med Ilsviklinjen

Litt vest for Skansen stasjon følger den nye og populære gang­ og sykkelvegen en jernbanetrasé som i sin tid utgjorde jernbanestrekingen fra Skansen til det gamle industriområdet i Fagervika.

Skansen med Ilsviklinjen
Foto: Trondheim byarkiv / CC BY 2.0