NRK Meny
Normal

Vegvesenet skal sikre seg bedre mot flom

Mer regn og uvær gjør at Statens vegvesen må være mer forberedt på flom og skred langs veiene. Modellforsøk ved NTNU hjelper dem med kunnskapen de trenger for å kunne møte klimaendringene.

Mer regn og uvær tvinger Statens vegvesen til å ta mer høgde flom og skred langs veiene.

Khoshai Faqiri

Masterstudenten, Khoshai Faqiri, skal hjelpe vegvesenet med å sikre veier mot flom.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Ved vassdragslaben på NTNU blir det gjort modellforsøk som skal sikre norske veier mot ras og flom.

Mastergradsstudent Khoshai Faqiri skal finne ut hva som skjer med småstein som blir dratt med i en flomstor elv inn mot ulike typer stikkrenner under veien.

– Jeg skal samle inn data til vegvesenet. De skal få data til å lage retningslinjer til dimensjonering av kulverter under veiene, sier Khoshai Faqiri.

Harald Norem er sjefingeniør i Statens vegvesen. Han arbeider med å skrive nye retningslinjer for sikring mot ras langs veier.

– Vi har normaler og retningslinjer for hvordan stikkrenner skal være, men de må revurderes på grunn av klimaendringer. Men vi har ingen retningslinjer for hvordan vi skal ta vare på sedimentene, som er bakgrunnen for dette prosjektet. Nå bruker vi modellforsøkene for å prøve å lage våre egne regler.

Ett poeng i retningslinjene blir å lede flomskred, slik at veien ikke blir skadet.

– Skrekken er at stikkrenna går full. Det vil føre til at veien blir utsatt for et stort vanntrykk og kan forsvinne, sier Norem.

Må møte klimaendringene

Harald Norem

Sjefingeniør i Statens vegvesen, Harald Norem, tester ulike stikkrenner.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Masteroppgaven til Khoshai Faqiri skal hjelpe Statens vegvesen til å takle mer regn og uvær i framtiden.

– Med klimaendringene må vi forvente større problemer med flom. Ikke minst kan vi forvente at det kommer med materialer i forbindelse med flomperioder. Vi må lære oss å ta hensyn til sedimentene og partiklene som føres med vannet. De skal fanges opp før de kommer fram til veien, forteller Harald Norem.

Statens vegvesen har i flere år støttet masteroppgaver som dette.

– Modellforsøk er veldig viktig, da lærer vi fysikken og vi forstår hva vi skal bygge på. Det å kunne gjennomføre modellforsøk er helt grunnleggende for å forstå hva vi holder på med, sier Harald Norem.


Video fra Trøndelag

Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.